Excellentie moet in de kern van het hbo

Nieuws | de redactie
27 november 2008 | Het hbo heeft zeer matig gescoord bij het Sirius-programma voor excellentie in het HO. Waarom eigenlijk? Veel voorstellen waren nog onvoldoende doordacht, zo oordeelde voorzitter Taede Sminia van de expertcommissie Sirius. Er stond bijvoorbeeld wel in wat van studenten werd verwacht, maar niet wat van docenten werd verwacht. Met de term 'top- hbo'er' werd kwistig gestrooid, maar wat daarmee bedoeld werd, bleef vaak vaag.


Op een studiedag van de HBO-raad zei Sminia ervan uit te gaan dat er de komende jaren ook gelden vrijkomen voor de continuering van Siriusprogramma’s. “Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Sirius is niet alleen verankerd in het OCW- beleid, de minister zelf is er ook heel gelukkig mee”, benadrukte hij.

Bekaaid af gekomen
De hogescholen kwamen er bekaaid af, bij de eerste toekenning van Siriusgelden in het Planetarium in Artis. Van de 26 aanvragen van hogescholen werd er slechts 1 toegekend, van de Hanzehogeschool Groningen , tegen 5 van de 11 aanvragen in het wetenschappelijk onderwijs. Er was dus alle reden om Taede Sminia als voorzitter van de expertcommissie Sirius eens uit te nodigen.

Ook de expertcommissie van Sirius zou graag meer aanvragen in het hbo toekennen, gaf hij aan. Maar dan moet het wel echt om excellente programma’s gaan die passen bij de aanvragende instelling. En dat was vaak niet het geval, zo liet Sminia doorschemeren.

Professional community
Sminia had nog wel wat tips voor die hogescholen die aan een verbeterde aanvraag werken: “Wees bewust van je eigen identiteit. Excellentie op een hogeschool is niet het bevorderen van doorstroom naar de universiteit. Natuurlijk is het goed om doorstroom naar de universiteit te bevorderen, dat hoort er voluit bij. Maar dat is geen excellentie. Excellentie moet in de kernactiviteiten van het hbo liggen, namelijk het opleiden van professionals. Vaak gebruikte men in de aanvragen het woord ‘academic community’. Waarom niet ‘professional community’? Die voorstellen waren het sterkst, waarin vanuit de eigen identiteit van de instelling geredeneerd werd”.

Consistent en consequent
Veel voorstellen waren nog onvoldoende doordacht, zo oordeelde Sirius. Er stond bijvoorbeeld wel in wat van studenten werd verwacht, maar niet wat van docenten werd verwacht. Met de term ‘top-hbo’er’ werd kwistig gestrooid, maar wat daarmee bedoeld werd, bleef vaak vaag. Sminia riep daarom op heldere en onderbouwde keuzes te maken. “Formuleer kwantitatieve prestaties. Niet als middel maar als doel. Zo kun je een cultuur in de hele instelling kweken om te letten op studenten die excelleren, ook te kunnen faciliteren”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK