Geen zegen op LLL-dossier

Nieuws | de redactie
13 november 2008 | En 2008 begon zo hoopgevend. In de beroemde Participatietop in 2007 werd afgesproken dat er Nationaal Actieplan Leven Lang Leren moest komen. Voortvarend werd door RWI en het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren! aan een tekst gewerkt. In februari van dit jaar was er een scholingsoverleg - het mocht geen ’scholingstop’ heten - van bewindslieden, sociale partners en onderwijskoepels, waar het Actieplan omarmd werd. De uitwerking werd in handen gegeven van een regiegroep. Deze slaagde er tot op heden niet in om de vertaling naar actie te maken.

Opnieuw doken fundamentele meningsverschillen op en is er onduidelijkheid over prioriteitstellingen. Het Najaarsoverleg tussen regering en sociale partners verwees het thema Leven Lang Leren (terug) naar de Stichting van de Arbeid. Het tweede scholingsoverleg, dat vóór november zou moeten plaatsvinden, is inmiddels afgelast en uitgesteld naar volgend jaar.

Van uitstel naar afstel?
Toen het vastgestelde Nationaal Actieplan in de modder van de regiegroep dreigde vast te lopen, waarschuwde ik voor deze vertraging (leven lang leuteren over leven lang leren). Nu het tweede scholingsoverleg is verdaagd naar januari of februari, moet ik helaas constateren dat het Actieplan dan alweer een jaar oud is.  De SER zou om advies gevraagd worden over een aantal fundamentele dilemma’s. Die adviesaanvraag, voorbereid in het voorjaar, is inmiddels ingetrokken/niet verstuurd.

Leuteren tot in de eeuwigheid?
Er rust geen zegen op dit dossier. Terwijl we in Europese cijfers en OECD-rapporten nog steeds te horen krijgen dat Nederland het niet goed doet inzake leven lang leren, terwijl de behoefte aan kennisvermeerdering en scholing in tijden van crisis eerder toe dan afneemt, blijft massieve actie uit. Ik roep dringend de bewindslieden van OCW en SZW op om het initiatief terug te pakken. Ik weet dat zij daarin gesteund zullen worden door de opvattingen van de projectdirectie Leren en Werken, mijns inziens de enige noest doorwerkende motor in dit proces.

Kleine successen  
Eerlijkheidshalve: er is gelukkig geen sprake van complete stilstand. Op de terreinen van EVC, experimenten met O&O-fondsen, leerwerk-loketten, Netwerk Open Hogeschool, wordt wel degelijk voortgang geboekt. Ook de Open Universiteit draagt een kleine steen bij; bijvoorbeeld via het succesvolle Open Educational Resources-project met gratis cursussen (OpenER) en de deelname aan een aantal regionale initiatieven op het terrein van onderwijs/arbeidsmarkt. Maar de doelstellingen van Nederland zijn ambitieuzer, en dus zal er écht harder getrokken moeten worden!

Theo Bovens, Collegevoorzitter OU


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK