HO mag niet zomaar beleggen

Nieuws | de redactie
14 november 2008 | OCW gaat vanwege de IJslandse tegoeden en de kredietcrisis de vermogenspositie van onderwijsinstellingen onderzoeken. Ook schatkistbankieren wordt in dit onderzoek meegenomen.

Minister Plasterk onderstreept daarbij dat HO en R&d niet zomaar kunnen beleggen: “De ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’ bevat de voorschriften voor het beleggingsbeleid van instellingen voor onderwijs en onderzoek.

De kern daarvan is ten eerste dat alleen belegd mag worden bij een onder toezicht staande financiële onderneming binnen de EER met een A-rating, een financiële instelling met een met de A-rating vergelijkbare kredietwaardigheid, of een instelling waarvan het waardepapier een solvabiliteitsvrije status heeft (overheidsinstellingen of door de overheid gegarandeerde leningen); ten tweede dat de hoofdsom van de belegging gegarandeerd moet zijn en ten derde dat alleen tijdelijk overtollige middelen mogen worden uitgezet: rentearbitrage is derhalve niet toegestaan.”

Over de effecten van de IJslandse gelden van de VU is de minister nog terughoudend in antwoord op SP’er Jasper van Dijk: “Uit de jaarstukken van de Vrije Universiteit die jaarlijks gecontroleerd worden door de externe accountant blijkt dat de instelling heeft voldaan aan de regelgeving omtrent goed financieel beheer. Indien op termijn zal blijken dat een deel van de obligaties niet zal worden afgelost door de Kaupthing bank, zal daarover mogelijk nader contact met de Raad van Toezicht van de VU plaatsvinden, om geïnformeerd te raken over de gevolgen die dit verlies heeft voor de VU.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK