Hoe open is ‘open’?

Nieuws | de redactie
25 november 2008 | In de discussie over ‘open source’ en dergelijke systemen trad in Londen Charles Leadbeater, auteur van het boek We Think, op. Hij bekeek ‘open’ van een wat minder utopische kant dan we van hem gewend zijn. Als voorstander van de pro-am cultuur publiceerde hij het boek online voordat het uitkwam, zodat mensen met hem mee konden schrijven. Naar aanleiding van het commentaar op zijn promotievideo op YouTube concludeerde hij dat mensen aan de ene kant geïnspireerd zijn door de utopische visie, maar aan de andere kant willen weten hoe je nu je brood ermee kan verdienen.

Een kenmerk van de nieuwe collaboratieve communities is volgens Leadbeater dat mensen niet langer meer voor toestemming hoeven te vragen om een bijdrage te leveren. Initiatieven zijn gedecentraliseerd waardoor een “vrije structuur” van collaboratie ontstaat.

Leadbeater benoemt twee “gevaren”. De andere kant van de medaille is dat communities “kwetsbaar” zijn. Er zijn weinig werkbare modellen en communities storten in op het punt van besluitvorming. Niet een geheel irrelevant punt nu in de wandelgangen gefluisterd wordt dat de open source community op de tocht staat vanwege een fork.

Ten tweede kunnen open initiatieven ook ‘corrupt’ zijn. Zoals Starbucks die met de actie MyStarbucks 500.000 ideeën gebruikt om meer geld te verdienen onder de noemer “open innovatie”. Of het vergelijkbare project Idea Storm van Dell. Leadbeater poneerde zes interessante kritische vragen over ‘open’:

1) Wie is open naar wie? Leadbeater stelt dat de open source community in essentie een “closed community of geeks” is.
2) Als dat zo is, is openheid dan werkelijk waar het om gaat, of gaat het over collaboratie?
3) Wat is open? Is het open kennis, informatie, besluitvorming, communicatie? Wat doet er werkelijk toe?
4) Open-in of open-uit? Een organisatie is open-in als het informatie, kennis, communicatie etc. van buiten krijgt and het gebruikt voor eigen doeleinden. Een organisatie is open- uit als het zowel geeft als neemt.
5) Hoe maak je iets effectief open? Het gaat niet alleen om IP, maar ook over tools die je bijvoorbeeld in staat stellen om dingen te delen. Vraag is welke gradaties van openheid zijn er?
6) Wat motiveert mensen om open te zijn? Voor een bedrijf als Dell is dat bijvoorbeeld business gerelateerd. Door kennis van gebruikers te verzamelen kunnen zij een betere computer maken en maken ze meer winst. Hier kunnen ook non-materiële waarden aan ten grondslag liggen.

Interessant is Leadbeaters zoektocht naar waarden die ten grondslag liggen aan open. Hierbij bleef hij in zijn dichotomie van We Think. De traditionele kapitalistische logica zegt geld verdienen. De nieuwe ethiek blijft voor hem collaboratie als de belangrijkste factor voor sociale innovatie.

[bron: KL blog]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK