Lange adem vereist voor R&D-bloei

Nieuws | de redactie
27 november 2008 | De Kamer heeft premier Balkenende bevraagd over de gang van zaken in het innovatiebeleid. Daar kwam onder meer aan de orde hoe hij verklaart dat, behalve door de kennisextensieve Nederlandse sectorstructuur, de buitenlandse bestedingen aan R&D nog steeds achterblijven bij de verwachtingen van het kabinet. Balkende noemt daarbij het vestigingsklimaat voor R&D is een belangrijke factor.

“Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor R&D is een proces van de lange adem en vergt een blijvende inzet van alle partijen in de kenniseconomie: bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van het vestigingsklimaat zijn de beschikbaarheid van menselijk kapitaal op relevante technologiegebieden en de beschikbare kennisvoorraad in een land.”

Het kabinet heeft verschillende maatregelen getroffen om het dreigende tekort aan bèta’s en technici tegen te gaan, zoals het oprichten van de Taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA), zo stelde de premier. Via de (maatschappelijke) innovatieprogramma’s probeert het kabinet te zorgen voor focus en massa op een specifiek aantal technologiegebieden, wat positieve uitstralingseffecten heeft op potentiële buitenlandse R&D-investeerders. NFIA is de laatste jaren gericht actief om buitenlandse R&D naar Nederland te halen. Er is een stijgende lijn zichtbaar in de aantallen R&D-projecten die de NFIA weet aan te trekken. “Deze ervaring zullen we zeker verder uitbuiten bij toekomstige inzet op het aantrekken van buitenlandse R&D,” meldt hij de Kamer daarom


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK