Meester in je vak

Nieuws | de redactie
20 november 2008 | De nieuwe leerroute ‘Meester in je vak’ is het antwoord van hogeschool Driestar educatief op de groeiende tekorten aan hoogopgeleide leraren in het voortgezet onderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau van het onderwijspersoneel daalt, omdat maar weinig universitaire studenten voor het onderwijs kiezen. Zo ontstaat een kwantitatief, maar ook een kwalitatief probleem.

Hogeschool Driestar educatief is de uitdaging aangegaan een doelgroep te werven die juist hard nodig is voor de klas, namelijk vwo-leerlingen. Samen met zeven scholen voor voortgezet onderwijs, verenigd in het Directie Overleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs (DORVO), zijn zij voor deze leerlingen op zoek gegaan naar een route om hen voor het docentschap te winnen. Subsidie van het SBO maakt het mogelijk deze route te ontwikkelen.

Doelstelling

Het doel van de route is de instroom van docenten voortgezet onderwijs structureel te vergroten door speciaal voor vwo-leerlingen een traject aan te bieden, waarin zij een universitaire studie combineren met een tweedegraads lerarenopleiding. De ontwikkeling van de route, die de naam Meester in je vak krijgt, bestaat uit drie fasen: onderzoek, ontwerp van het curriculum en werving van studenten.

Onderzoek

Het onderzoek was bedoeld om zicht te krijgen op de doelgroep en de wensen en verwachtingen ten aanzien van de route. Op de zeven scholen wordt daarom een vragenlijst afgenomen onder leerlingen uit 5 en 6 vwo, en worden gesprekken gevoerd met leerlingen, de decaan en de opleidingscoördinator.
Uit het onderzoek komen zowel kansen als risico’s naar voren. Kansrijk in dit traject zijn onder andere het dubbele diploma dat studenten kunnen halen, de financiële vergoeding die studenten krijgen, de mogelijkheid om kennis direct toe te passen en de ervaring die in de praktijk wordt opgedaan. Mogelijke risico’s zijn de studielast, de relatief jonge leeftijd van de studenten voor het beroep van docent en de flexibiliteit die van de opleidingsschool en de student wordt verwacht.

Ontwerp van het curriculum

De informatie die het onderzoek heeft opgeleverd, bevestigt het belang van de nieuwe route. Om de route daadwerkelijk te ontwikkelen wordt een kader opgesteld, waarin inzichten uit het onderzoek verwerkt zijn. Vervolgens gaat een aantal docenten vakdidactiek het programma ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het reguliere pedagogisch-didactische programma. Het programma moet uitdagend, praktijkgericht en flexibel zijn. Studenten volgen het programma grotendeels op een opleidingsschool, waar zij twee dagdelen per week verwacht worden. Vijf keer per jaar is er een centrale bijeenkomst op de hogeschool. De voorwaarden zijn gunstig voor de student: zij krijgen de dagdelen betaald, waardoor zij geen extra bijbaan hoeven te nemen. Scholen zijn bereid om de studenten een vergoeding te geven, omdat zij ruimte hebben om binnen hun opleiding taken voor de school te verrichten.

Werving van studenten

Tegelijkertijd met het ontwikkelen van het programma, wordt de werving van studenten gestart. Op alle scholen wordt voorlichting gegeven. Driestar richt zich op de goede leerlingen. Ze laten een enthousiaste eerstegraadsdocent aan het woord die de route promoot. In een masterclass, gehouden op twee plaatsen, maken aankomende studenten kennis met het beroep en ontvangen ze meer inhoudelijke informatie. Uit evaluatie van de werving blijkt dat studenten graag veel informatie willen, zo concreet mogelijk. Dit is soms lastig, omdat het een nieuw traject is. Voor volgend jaar is het een aandachtspunt, dan is er ook meer informatie beschikbaar.
Na de masterclass kunnen studenten solliciteren naar een plaats. De lat ligt hoog omdat ze zoeken naar de beste leerlingen, die geschikt zijn voor het onderwijs. In een gesprek kunnen studenten hun motivatie en capaciteiten voor dit traject toelichten.

Zeventien studenten starten

Eind augustus is het traject ‘Meester in je vak’ van start gegaan met een tweedaagse in Gouda. Zeventien studenten starten met dit nieuwe traject en combineren een universitaire studie met een lerarenopleiding voortgezet onderwijs. De eerste ervaringen zijn positief. J. (Jan) Kettelarij, sectordirecteur Pieter Zandt Scholengemeenschap: ‘Voor deze route geldt: in het oog en daardoor wellicht in het hart. De studenten maken op een vrijblijvende manier kennis met het onderwijs, financieel is het voor hen aantrekkelijk en na vier jaar hebben ze een volledige bevoegdheid waardoor ze, indien ze dat wensen, direct in het onderwijs aan de slag kunnen. Een prachtige kans!’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK