Meten is nog meer weten

Nieuws | de redactie
3 november 2008 |

De natuur is vervuld van ‘onhoorbare symfonieën’. Door hen te meten zijn de meest verrassende fenomenen van het universum te signaleren, maar ook ongeoorloofde kernproeven. KNMI-onderzoeker drs. Läslo Evers wil hiermee een beter beeld schetsen van de hogere atmosfeer. Bronnen van infrageluid zijn vaak krachtig en ‘van overal’. Denk aan meteoren, oceaangolven, vulkanen, aardbevingen en kernbomproeven. Geluid met een frequentie onder de 20 Hz is voor mensen niet meer hoorbaar. Voor wetenschappers is dit ‘infrageluid’ echter zeer interessant. Infrageluid wordt gemeten met arrays (series) van zeer gevoelige microbarometers. TU-promovendus Läslo Evers, werkzaam bij het KNMI, verbeterde het hele traject van meten, analyseren en interpreteren van dit infrageluid. De grote uitdaging is daarbij om afzonderlijke geluiden van elkaar te onderscheiden en de bronnen te identificeren. Evers promoveert op dinsdag 4 november op dit onderwerp aan de TU Delft.
 
Kernstopverdrag

Grote explosies in de nabijheid zijn gemakkelijk te herkennen, bijvoorbeeld de ontploffing in 2005 van een brandstofdepot vlakbij Londen. Evers zag thuis op zijn computerscherm opeens een enorme piek boven de ruis uitsteken. Hij wist toen direct dat er iets groots was gebeurd in Engeland. Maar de belangrijkste toepassing van zijn werk is het signaleren van bovengrondse kernbomproeven. Het KNMI helpt mee aan de handhaving van het kernstopverdrag uit 1996, dat ondertekenaars verbiedt om kernbomproeven te doen. Op vijf plaatsen in Nederland staan inmiddels tientallen microbarometers opgesteld.
 
Omgekeerd
Om de analysemethoden nog verder te verfijnen, is vooral meer kennis nodig over de wisselwerking tussen dampkring en infrageluid. De temperaturen en windsnelheden op vijftig à honderd kilometer hoogte, kunnen namelijk een vertekend beeld opleveren.

Dit analyseproces is ook om te draaien. Evers wil informatie uit infrageluid daarom gaan gebruiken om de hogere atmosfeer nauwkeuriger in beeld te brengen. Hij gaat hier onderzoek naar doen met de vakgroep Acoustic Remote Sensing van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK