Nederland minder sterk in Pisa

Nieuws | de redactie
17 november 2008 | Nederland scoort nog steeds hoog in de nieuwe OECD Pisa-studie, maar anderen halen ons duidelijker dan voorheen in. En de achterstand van migrantenkinderen in het onderwijs is markant, bij de tweede generatie zelfs meer dan bij de eerste. Bij de leesvaardigheid van 15-jarigen zakt ons land uit de top van ‘kennislanden.’

Op 11 is Nederland niet alleen ingehaald door sterke stijgers als Polen –van 16 naar 8 – maar daalt de leesprestatie ook in absolute termen van 513 naar 506 punten. Het wiskundig vernuft van de Nederlandse scholieren blijft hoog, maar ook hier rukken anderen op en daalt het prestatieniveau: Taiwan en Hongkong komen in de top, naast landen als Finland, Korea en ons land.

Bij de natuurwetenschappelijke kennis is eenzelfde beeld merkbaar. Ook daar blijft het niveau op peil, maar Estland en Nieuw Zeeland weten hoger te scoren dan voorheen en halen ons land in. Dat leidt tot een daling van 7 naar 9 voor Nederland.

De analyse van OECD geeft ook aan in hoeverre de autochtone en allochtone scholieren bijdragen aan de scores. Daar zijn zorgelijke cijfers uit voortgekomen. Bij de natuurwetenschappelijke kennis zitten de ‘eerste generatie’ scholieren zo’n 70 punten lager dan de autochtonen, maar de kinderen uit de tweede generatie scoren daar nog twintig punten onder. Dat verschil is in de USA en het UK duidelijk geringer en in Australië zelfs bijna non-existent. Hoog als in ons land is het verswchil daarentegen in andere continentale landen van de EU als Duitsland en Oostenrijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK