NMa moet fusies toetsen

Nieuws | de redactie
28 november 2008 | De Onderwijsraad wil een Onderwijskamer bij de NMa voor de uitvoering van fusietoetsing. Op die manier staat deze op enige afstand van de politiek, zonder dat een nieuw orgaan in het leven geroepen hoeft te worden. OCW moet bepalen welke criteria in de fusietoets worden gehanteerd, bijvoorbeeld de hoogte van een toetsingsdrempel en de inhoudelijke criteria waarop fusies beoordeeld worden.

Met de fusietoets wil de raad voorkomen dat in bepaalde gebieden slechts één bestuurlijke aanbieder van onderwijs in een domein overblijft. Verscheidenheid van voorzieningen en van besturen is een belangrijk kenmerk van onderwijs en ouders en studenten hechten aan deze keuzemogelijkheid. “Alles in één hand betekent een monopolie, terwijl diversiteit in levensbeschouwelijke richtingen en pedagogisch-didactische concepten noodzakelijk is willen ouders en leerlingen ook echt iets te kiezen hebben. Minimaal is daarvoor noodzakelijk: ten minste twee aanbieders ter plekke,” stelt de Onderwijsraad in zijn advies.

Niet alle fusies hoeven getoetst. De raad stelt voor om een toetsingsdrempel te koppelen aan het totaal aantal deelnemers dat onderwijs volgt aan de instellingen die willen fuseren. Voor het hoger onderwijs kan de grens liggen bij 20.000 studenten. Om de fusie goed te keuren is de eis dat er voldoende bestuurlijke variëteit blijft wanneer twee besturen in één regio willen fuseren. Hoe groot dat gebied is, verschilt per sector. Voor het hoger beroepsonderwijs bepalen de landsgrenzen de regio.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK