Op zijn smalst?

Nieuws | de redactie
20 november 2008 | Gangbare Nederlandse normen en waarden staan onder druk en nieuwe ontstaan. Het beheerst regelmatig het nieuws: verloskundigen roepen om extra beveiliging in krachtwijken, leerlingen mogen geen burka dragen, een advocaat weigert op te staan voor de rechter, ambulancepersoneel wordt bedreigd en een docent wil geen lessen over de evolutietheorie geven. Werknemers staan voor dilemma’s. Maar wat zijn toelaatbare normen en wat is goed beleid? Ongeacht afkomst zoekt iedereen naar antwoorden.

‘Nederland op zijn smalst? Culturele dilemma’s in de publieke sector’

Hoe gaan werkgevers en werknemers in de publieke sector om met de culturele dilemma’s? En op welke wijze kan diversiteitbeleid daar een bijdrage aan leveren? Daarover gaat de expertmeeting  ‘Nederland op zijn smalst? Culturele dilemma’s ‘in de publieke sector’ waarbij sleutelpersonen uit sectoren als rijk en lokale overheid, politie, zorg en onderwijs aanwezig zijn. De bijeenkomst vindt plaats op 11 december in Den Haag. Minister G. ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt de openingstoespraak. Mevrouw Gwendolynne S. Moore, Member of the U.S. House of Representatives of Wisconsin’s 4th district, licht de Amerikaanse aanpak toe.

Een verslag van de expertmeeting wordt samen met sprekende voorbeelden verwerkt tot een geheel en verspreid onder werkgevers- en werknemersorganisaties in de publieke sector.

Initiatief en organisatie

Het Landelijke Expertise Centrum Diversiteit van de Politie (LECD) onder leiding van Bert Poelert en het SBO onder voorzitterschap van Jan Franssen hebben het initiatief genomen voor deze expertmeeting. Het CAOP organiseert de bijeenkomst. Uitnodiging en deelname is op persoonlijke titel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ray Ramnewash.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK