Plasterk kiest goedkoopste optie

Nieuws | de redactie
18 november 2008 | "Het kabinet is akkoord gegaan met de ‘harde knip’ tussen bachelor en master in het hoger onderwijs: studenten die hun bachelor niet tot op de laatste EC afhebben, mogen niet door. Het is te hopen dat dit plan sneuvelt in de Kamer, want met deze eerste serieuze onderwijshervorming van minister Plasterk ondergraaft het kabinet de eigen doelstellingen: mobiliteit en een ‘volwassen bachelor-masterstructuur.’" Dat zeggen drie Groningse studenten van de GSB.

Volgens minister Plasterk moeten studenten een ‘moment van bezinning’ hebben tussen de bachelor- en masterfases. Hij wil dit afdwingen door middel van de harde knip. Zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in een recente brief aan alle universiteitsbesturen en medezeggenschapsraden betoogde, is dit klinkklare onzin. Drie jaar bacheloronderwijs zijn meestal voldoende voor studenten om te bedenken of ze een master willen volgen en zo ja, welke. En anders kunnen ze zelf wel een jaar pauze inlassen.

De harde knip wordt ingevoerd onder het motto van een ‘volwassen bamastructuur.’ Dat het huidige stelsel inderdaad nog steeds niet op eigen benen kan staan, wordt wel duidelijk na een vergelijking met de situatie in andere landen met een bamastelsel. Buitenlandse masterprogramma’s zijn vaak tweejarig, bachelorprogramma’s vierjarig. Universitaire bachelors zijn over het algemeen geen volwaardige opleidingen, zoals Plasterk graag beweert: ze zijn niet praktijkgericht, zoals hbo-bachelors, maar juist bedoeld om studenten klaar te stomen voor een master. Masters zijn juist praktischer van aard (door bijvoorbeeld een stageonderdeel) dan bachelors en bieden de broodnodige specialisatie. In plaats van eerst de beide fasen uit te breiden tot volwaardige opleidingen, kiest het kabinet voor de goedkoopste optie: de student op kosten jagen.

Want het effect van dit plan is dat wie één vak niet gehaald heeft, een heel jaar stufi moet gebruiken om dat ene vak te halen. Dat zijn dure studiepunten. Omdat vakken slechts één keer per jaar aangeboden worden, komt dit de zo hard gewenste mobiliteit ook niet ten goede: de student moet vaak in Nederland blijven om het vak te kunnen afronden.

Vorig jaar werd minister Plasterk door de studentenbeweging bespot als de ‘minister van proefballonnetjes.’ Dit keer is het menens en zet hij de Haagse traditie van desastreuze onderwijshervormingen voort in de stijl van zijn voorgangers. Was hij maar de minister van gebakken lucht gebleven.

Lars Buitinck (hoofdredacteur Nait Soez’n, opinieblad voor studerend Groningen)
Bob de Greef (voorzitter Groninger Studentenbond)
Eva van Viegen (universiteitsraadfractie van de Groninger Studentenbond)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK