Plasterk worstelt met Sorgdrager

Nieuws | de redactie
13 november 2008 | Minister Plasterk is als Herkules am Scheideweg van zijn lievelingscomponist Bach. Hij weet niet wat te kiezen bij kwaliteit en bekostiging van het HO. Heel de nieuwe, na de ‘hbo-fraude’ al zeer lang vereiste opzet van de bekostiging schuift hij nu toch weer op, tot precies een decennium na die explosie en ‘Schutte’. Bij de factor ‘kwaliteit’ daarin aarzelt hij onmiskenbaar.

Plasterk schrijft de Kamer: “De commissie[-Sorgdrager] is van mening dat een financiële beloning voor extra kwaliteit van opleidingen, met ruimte voor eigen invulling door instellingen gekoppeld aan de accreditatieprocedure, een extra kwaliteitsimpuls aan het hoger onderwijs kan geven. De verwachting is dat het stimuleren van extra kwaliteit ook de bredere basiskwaliteit ten goede zal komen. Over dit advies heb ik overleg gevoerd met VSNU en HBO-raad, en met ISO en LSvB. In een eerste overleg hebben de verschillende organisaties hun aarzelingen verwoord over de uitvoering van dit advies. Ik beraad mij mede in dat verband nog op mijn beleidsreactie.”

Ook andere, lang verbeide elementen, zoals de versterking van de besturing van het HO, hangen weer in de lucht. Zo schrijft de minister: “Over het moment van beoogde inwerkingtreding van deze bepalingen zal, zo is vastgelegd in het bestuurlijk overleg met VSNU en HBO-raad, technisch overleg plaatsvinden met deze koepels, en waar nodig met uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, ISO en LSvB. Het moment van inwerkingtreding van de bepalingen over collegegeld wordt afgestemd op de invoering van de nieuwe instellingsbekostiging.”

Al met al gaat ook het vierde kabinet-Balkenende er nog overheen voordat de resultaten van het bekostigingsbeleid van de Paars-1 geredresseerd zullen kunnen wroden: “Invoering per 2010 blijkt bestuurlijk niet haalbaar en ook zeer kwetsbaar in de uitvoering. Verdere analyse en besluitvorming richt zich met name op aspecten van de basisgegevens die nodig zijn voor de bekostiging, de structuur van het bekostigingsmodel, en de omgang met overgangsproblematiek.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK