Rekenen ook HO-probleem

Nieuws | de redactie
11 november 2008 | Henriëtte Maassen van den Brink, trekker van TIER en hoogleraar Evidence based education aan de UM, noemt het realistisch rekenen een groot, maar niet het enige probleem bij de dalende rekenvaardigheid. Recent kwam naar buiten dat niet alleen Pabo'ers, maar evenzeer studenten geneeskunde onvoldoende rekenvaardigheid zouden bezitten. 40% van de fouten in ziekenhuizen zouden hiervan het gevolg zijn.

OCW trekt de komende jaren 115 miljoen euro uit om het taal- en rekenniveau te verhogen. ‘Vroeger leerde je optellen, aftrekken en vermenigvuldigen door de getallen onder elkaar op een blaadje te zetten. Delen leerde je door staartdelingen te maken’, zegt Maassen van den Brink in Folia.

‘Maar de ideologen van het realistische rekenen vinden dit te abstract. Kinderen moeten het verhaal achter de berekening snappen en daarom wordt hun geleerd te schatten: de staartdeling wordt vervangen door de zogenoemde “hapmethode”, waarbij wordt geschat hoeveel keer een getal in een groter getal past. Sommen worden verpakt in een realistisch verhaal. Maassen van den Brink vraagt zich af of dit nu werkelijk de goede methode is om een vaardigheid als rekenen te leren. ‘Al denk ik dat de daling van de rekenvaardigheid ook komt omdat kassa’s, computers en de TomTom voor ons rekenen.’

Twee weken geleden schreef een groep onderwijswetenschappers een analyse in de NRC, waarin ze het realistisch rekenen verdedigden, maar Maassen van den Brink is van dat betoog weinig onder de indruk. ‘Het merkwaardige was, dat de voorstanders nergens duidelijk wisten te maken dat het realistisch rekenen tot betere rekenvaardigheid leidt dan de klassieke rekenmethode. Er zou eens onderzocht moeten worden welke rekenmethode nou het meest effectief is. We moeten het rekenonderwijs opnieuw uitrekenen.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK