Schrikbeeld van 100.000 intake’s in hbo

Nieuws | de redactie
18 november 2008 | Een intakegesprek met iedere potentiële hbo-student? Doekle Terpstra ziet het niet zitten. Al erkent hij dat de aansluitingsproblematiek 'massief' is. "Veel studenten stoppen al binnen een week. Dan denk je: hadden die niet wat beter over hun studiekeuze kunnen nadenken?"

100.000 intakegesprekken per jaar. Dat heb je nodig om in het hbo iedere nieuwe student van tevoren te kunnen spreken. Tijdens het ISO-lustrumcongres over matching bleek dat HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra niet direct voor zich zag hoe de hogescholen dit – ook financieel – zouden moeten organiseren.

Naar later bleek, was hij in het weekend ook bezig de moeizame onderhandelingen over de lerarensalarissen en -loopbaanontwikkeling in het hbo tot een goed einde te brengen. Dat verklaarde wellicht waarom hij insinueerde dat de invoering van intakegesprekken negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het functiewaarderingssysteem van leraren. Terpstra was dan ook blij met de suggestie vanuit het ISO dat ook ouderejaars studenten die intakegesprekken zouden kunnen verzorgen. Op dit vlak is bijvoorbeeld bij de hogeschool Rotterdam in het kader van tutoraat en mentoraat al veel ervaring opgebouwd, in het bijzonder rond de intake en begelieding van allochtone jongeren. Bij INHolland is men van plan een vergelijkbare aanpak in te richten.

De Leidse hoogleraar Jan Anthonie Bruijn, en lid van de Onderwijsraad, wees op nog een andere manier om de aansluiting met het hoger onderwijs te versoepelen: als je leerlingen in de laatste twee jaar van de middelbare school regelmatig laat proefstuderen op de universiteit, krijgen ze een heel reëel beeld van hoe het er daar aan toe gaat. Daarnaast worden leerlingen enthousiast gemaakt voor een toekomstige studie en doen ze alvast kennis op die hen als student goed van pas zal komen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK