Vermogensbeheer HO onder de loep

Nieuws | de redactie
18 november 2008 | Bos en Plasterk gaan het beleggen en beheren van vermogens in het HO nadrukkelijk uitpluizen. Een commissie onder leiding van prof. Don gaat het vermogensbeheer van de onderwijsinstellingen analyseren.

In een brief aan de Kamer schrijven de twee ministers:

‘Hierbij informeer ik u dat ik in overleg met de minister van Financiën heb besloten een Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen in te stellen. De reden voor het formeren van de commissie is de toenemende belangstelling voor het vermogen van de onderwijsinstellingen en de wens tot meer inzicht in dit vermogen.

Er zijn in het verleden al enkele onderzoeken gedaan bij een paar sectoren binnen het onderwijsveld. Deze commissie zal een feitelijk onderzoek doen naar het vermogensbeheer in alle onderwijssectoren op basis van onder andere financiële gegevens. Daarnaast zal worden nagegaan wat een optimale financieringsstructuur zou kunnen zijn voor onderwijsinstellingen, gegeven de financiële risico’s, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en onderwijsinstelling en de bekostigingssystematiek en –omvang. Tevens zullen eerder gestelde vragen van de Kamer ten aanzien van beleggen en schatkistbankieren bij het onderzoek worden betrokken.

Het instellingsbesluit van de commissie zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. De commissie wordt door zowel de minister van Financiën en mijzelf ingesteld en zal onder voorzitterschap van prof. dr. F.J.H. Don worden geleid.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK