70 miljoen en regieorgaan nodig voor alfa’s

Nieuws | de redactie
18 december 2008 | De commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen van Job Cohen vindt dat de alfa-wetenschap de komende zeven jaar 70 miljoen nodig hebben om de structurele problemen op te lossen. De faculteiten zullen met plannen moeten komen tot een algehele structuurverbetering. Een regieorgaan onder aanvoering van Frits van Oostrom zal hen daarbij helpen om een duurzame toekomst van de humaniora veilig stellen. Plasterk gaf al aan per 2011 structureel 15 miljoen beschikbaar te stellen.

Cohen overhandigde vandaag zijn eindrapport ‘Duurzame Geesteswetenschappen’ aan de minister. Zijn analyse geeft aan dat de geesteswetenschappen met een achttal problemen kampen: krapte in de eerste en derde geldstroom, vergrijzing van de wetenschappelijke staf, grote druk op de onderzoekstijd, zwak rendement van studenten in de bachelorfase, een versnipperd onderwijsaanbod, nadelige kleinschaligheid, onderbenutting van de maatschappelijke uitstraling, en een slechte ranking binnen de wetenschappen zelf.

De financiele impuls van 70 miljoen moet deze problemen oplossen en zal een structuurverbetering moeten betekenen voor de sector. De geesteswetenschappelijke faculteiten zullen zelf met plannen moeten komen om aanspraak te maken op het geld. “Ze hebben daarbij natuurlijk wel goedkeuring van de CvB’s bij nodig”, drukte Cohen de afgevaardigden op het hart.

Een regieorgaan onder aanvoering van Frits van Oostrom zal hen hierbij assisteren. “Beetje polderen op niveau, maar deze prachtklus kon ik niet afslaan,” zei de oud-president van de KNAW, die zich nog zo voorgenomen had nu een tijdlang geen bestuurlijke klussen meer op zijn schouders te nemen. Het regieorgaan zal worden ondergebracht bij NWO.

Door zowel Cohen als minister Plasterk werd benadrukt dat zij in de plannen van de faculteiten een maatregel willen aantreffen die ervoor zorgt dat geesteswetenschappers meer gestimuleerd worden zich te mengen in het maatschappelijke debat. Een ander initiatief dat Cohen aankondigde is de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument moet worden voor de humaniora, omdat de huidige rankingswijze niet voldoet. Dit nieuwe instrument zal tevens de inbreng van de wetenschapper in het maatschappelijke debat en zijn onderwijskwaliteit moeten meenemen. De KNAW zal deze klus op zich nemen.

Minister Plasterk gaf aan volgend jaar met een beleidsreactie te komen, maar beloofde wel alvast 15 miljoen structureel per 2011. Plasterk zei daarover: “Ik hoop dat u er iets moois mee gaat doen, want het is uiterst belangrijk dat dit stevig op de rails komt te staan.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK