Aanpak studierendementen allochtonen van start

Nieuws | de redactie
3 december 2008 | De hogescholen in de Randstad gaan het studierendement van allochtonen de komende jaren aantoonbaar verbeteren, zo hebben ze op 2 december afgesproken op het ministerie van OCW. Enthousiast presenteerden ze de projecten waarmee ze dat gaan aanpakken.

Op dit moment ligt het studierendement van allochtonen zo’n 10-15% lager dan van autochtone studenten. Op het ministerie van onderwijs hebben de vijf grote hogescholen in de Randstad gisteren afgesproken de komende jaren deze achterstand van allochtonen ministens met de helft te verkleinen.

Directeur Johan Sevenhuijsen van de Hogeschool Rotterdam: “Ik vond het mooi te zien dat de hogescholen ambities hebben geformuleerd waaraan ze gehouden willen worden, en daar ook allemaal heel serieus mee bezig zijn”. Zo verzorgen de hogescholen INHolland en Rotterdam summercourses voor aankomende studenten.

De hogeschool Rotterdam heeft besloten aan de bijdrage van 1,3 miljoen van OCW voor volgend jaar zelf 3,2 miljoen toe te voegen. Dat geld wordt onder meer geïnvesteerd in kennismakingsgesprekken met aankomende studenten, taal – en wiskundecursussen voor wie dat nodig heeft en studentassistentschappen waarmee ouderejaars als mentor voor eerstejaars studenten ingezet kunnen worden.

De gelden voor verbetering van studierendement worden aan de vijf grote hogescholen in de Randstad toegekend op basis van aantallen niet-westerse allochtone studenten. in 2011 en 2014 wordt behalve naar die aantallen ook naar de prestaties van de hogescholen gekeken. Hogescholen die het studierendementen daadwerkelijk weten op te krikken krijgen meer geld, hogescholen die minder effectief zijn, krijgen na 2011 minder geld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK