Alfa kent eigen historie nauwelijks

Nieuws | de redactie
15 december 2008 | Terwijl het advies over de geesteswetenschappen van de commissie-Cohen nog even op zich laat wachten, onderneemt het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis alvast actie om de geringe aandacht voor de geschiedenis der humaniora te vergroten. In januari 2009 zal het instituut een nationale werkgroep “Geschiedenis van de Geesteswetenschappen” starten. “Dit zal in een lacune voorzien.”

De initiatiefnemers van de nationale werkgroep, Rens Bod, Jaap Maat en Thijs Weststeijn, zeggen dat terwijl onderzoek naar de geschiedenis van de natuurwetenschappen en sociale wetenschappen hoogtijdagen viert, er slechts geringe aandacht bestaat voor de geschiedenis der humaniora. “De geschiedenis van de geesteswetenschappen, van de vroegmoderne periode tot het heden, moet op de kaart worden gezet. Bovendien is de geschiedenis van het eigen vakgebied een vast onderdeel van veel (kunst)historische opleidingen, maar is dit voor andere alfawetenschappen, zoals de taalkunde, musicologie en literatuurwetenschap, zelden het geval. Er is al helemaal geen sprake van de wens om raakvlakken in de ontwikkelingen van de verschillende disciplines bloot te leggen.”

Publicaties en lezingen

De basis voor de werkgroep werd gelegd op de conferentie “The Making of the Humanities: The Emergence of the Humanities in Early Modern Europe” (2008). Toekomstige bijeenkomsten en publicaties zullen niet slechts aandacht besteden aan vroegmodern Europa, maar ook aan meer recente ontwikkelingen (in het bijzonder de negentiende eeuw) en aan invloeden van buiten Europa. Voor de werkgroep zal aan de ene kant de geschiedenis van de natuurwetenschappen tot model en spiegel dienen, aan de andere kant zal worden gestreefd naar samenwerking met alfawetenschappers die zich doorgaans niet op historisch gebied begeven, bijvoorbeeld taalkundigen en fonetici.

De werkgroep heeft tevens ten doel om tweemaal in de maand lezingen te verzorgen, het tot stand brengen van een bundel over de geschiedenis der humaniora en het organiseren van een tweede internationale conferentie in 2010. Daarnaast is het Huizinga Instituut van plan om cursussen aan te bieden aan research-master- en PhD-studenten.

Officiële opening

De werkgroep zal op donderdag 22 januari 2009 officieel van start gaan aan het Descartes Centre in Utrecht met een workshop over de vergelijkende geschiedenis van de humaniora en een gastlezing van Anthony Grafton (Henry Putnam University Professor of History aan Princeton University) getiteld “Johannes Kepler as chronologer: science and humanism in the Republic of Letters”. Er zal tevens gelegenheid zijn tot aanmelding voor de nieuwe werkgroep, die openstaat voor alle geïnteresseerden. De workshop zal plaatsvinden in het Academiegebouw in Utrecht, ‘zaal 1636’. Zie voor verdere details het programma hieronder.

Programma

15:00: Welcome by the Director of the Descartes Centre, Wijnand Mijnhardt (Utrecht University)

15:10: Introduction to the working group, Rens Bod (University of Amsterdam): “The need for a comparative history of the humanities”

15:30: Opening Lecture to the working group, Anthony Grafton (Princeton University), “Johannes Kepler as chronologer: science and humanism in the Republic of Letters”

16.15: Discussion

16.45: Drinks and possibility to register for the working groups

Place: Academiegebouw, Zaal 1636, Domplein 29, Utrecht

Date: 22 January 2009

Time: 15:00 – 17:30


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK