Allochtone student ziet zichzelf als Nederlander

Nieuws | de redactie
9 december 2008 | Hogescholen doen hun best om allochtone studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Want programma’s die specifiek op allochtone studenten gericht zijn, worden door hen al gauw als stigmatiserend en overbodig gezien, in het bijzonder door studenten die begeleiding het hardst nodig hebben. Hogescholen maken er meer werk van dan universiteiten om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, rapporteert FORUM.

Terwijl hogescholen de begeleiding in hun reguliere onderwijsprogramma aanbieden, bieden universiteiten de begeleiding centraal en facultatief aan. HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra nam het rapport Toegerust voor een carrière van FORUM in ontvangst tijdens een bijeenkomst op de HAN. In zijn reactie prees hij niet alleen de hogescholen voor de begeleiding die zij bieden, maar benadrukte hij tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid van studenten.

“Het doet mij deugd te horen dat hogescholen het relatief goed doen,” onderstreepte Terpstra. Maar hij zette daarbij wel een streep onder het woord ‘relatief’. “Want dat wij goede begeleiding bieden, heeft te maken met aard van wie wij zijn. Wij proberen de aansluiting met de arbeidsmarkt te zoeken, universiteiten doen dat per definitie minder. Vanuit de gedachte dat iedereen telt, moeten we studenten goed begeleiden. Ik was laatst in Rotterdam en zag daar dat Rotterdamse hogescholen ‘zwarte’ hogescholen beginnen te worden. Ik vind dat fantastisch. Jonge allochtonen weten de hogescholen steeds makkelijker te vinden, het is mooi dat we in die fase van emancipatie terecht zijn gekomen. Tegelijk zeg ik: het gaat niet vanzelfsprekend. Jongeren in die grootstedelijke omgeving hebben vaak intensieve begeleiding nodig. Jongeren moeten vastgehouden worden, dat vraagt een geweldige inspanning. Sommige hogescholen bieden daartoe ook coaching. Ik vind het heel fascinerend om te zien hoe dat op sommige hogescholen ingebed is in een systeem van studiepunten waar jonge mensen mee verder kunnen komen.

Op dit moment is de stap naar de arbeidsmarkt heel ingewikkeld. Tegelijk zeg ik: ook dat probleem is in sneltreinvaart aan het verminderen. Wie aan de voorkant begint met een hbo-studie weet dat hij aan de achterkant een baan krijgt. Natuurlijk heeft de opleiding een belangrijke verantwoordelijkheid studenten te begeleiden, maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk ook bij studenten zelf. Hogescholen hebben ook niet de expertise jongeren naar een baan te begeleiden, het is ook niet goed ze daar in alle opzichten op aan te spreken. Ik leg dit dus ook terug bij de student, na de studie mag van student verwacht worden dat hij echt op eigen benen staat. Ik ben trouwens ook optimistisch over hoe allochtonen het doen op de arbeidsmarkt. Ik ben blij dat wij het stadium van wij-zij voorbij zijn, dat we langzamerhand allemaal deel uitmaken van dezelfde arbeidsorganisatie”.

Tijdens de discussie bleek dat het nog niet zo makkelijk is specifieke ondersteuning te bieden voor allochtone studenten die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt. Een vertegenwoordiger van INHolland vertelde dat een speciaal voor allochtone studenten ontwikkelde taalcursus niet aansloeg, omdat de meeste allochtone studenten al jarenlang in Nederland wonen en het niet eens zijn met de diagnose dat ze een taalachterstand zouden hebben. Daarbij hebben hogescholen ook de indruk dat ze studenten die dergelijke begeleiding het hardste nodig hebben, het minst weten te bereiken.

U kunt het rapport hier downloaden
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK