Contra één geest op Radboud

Nieuws | de redactie
9 december 2008 | "In een recent stuk van Voxlog.nl, nieuwsmedium van de Radboud Universiteit, wordt beweert dat er "ver gevorderde plannen zijn tot het samenvoegen van filosofie, theologie, religiewetenschappen en letteren tot een grote faculteit geesteswetenschappen". Op ScienceGuide staat dit verhaal ook, onder de kop "Eén geest op Radboud". Ik wil wel een aantal punten er uitlichten en weerleggen," schrijft Anco Peeters, Presidiumlid Universitaire Studentenraad in Nijmegen.

Ten eerste wil ik zeggen dat het College van Bestuur van de RU helemaal niet ‘aanstuurt’ op één faculteit geesteswetenschappen. Zij hebben slechts de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de Radboud Universiteit zich het beste kan opstellen met betrekking tot de faculteiten filosofie, theologie, religiewetenschappen en letteren. De scheiding tussen letteren, theologie en filosofie is een traditionele scheiding en niet een specifiek ‘Nijmeegse’. Filosofie geldt van oudsher als de fundering voor de wetenschap en het is, zoals decaan Wils al aangeeft, inhoudelijk nauwelijks te verdedigen dat al die disciplines onder de noemer ‘geesteswetenschappen’ geschaard worden.

Dat er hoogleraren worden aangesteld op de grensvlakken van letteren, filosofie en theologie, is voor onderzoek prachtig. Maar waarom wordt er niet geschreven over het onderzoek dat filosofen samen met andere faculteiten doen? Zie de volgende (selectieve, niet uitputtende) lijst met hoogleraren die interfacultair werk verrichten:
– Sociale Wetenschappen (cognitiefilosofie van Marc Slors, Jan Bransen),
– Managementwetenschappen (zie het artikel van Grahame Lock in de laatste VOX),
– Natuurwetenschappen (zie het interview met Huub Swart in een recente VOX en de dubbelbenoeming van Cristoph Lüthy afgelopen jaar bij filosofie en fnwi)
– Rechten (rechtsfilosofie en -ethiek, met Thomas Mertens)
– Medische Wetenschappen (met Evert van Leeuwen)

Het lijkt bijna alsof filosofie verwant zou zijn met letteren en alleen daarmee te maken heeft. Wat is dat nu voor onzinnig standpunt! Filosofie heeft net zoveel van doen met natuurkunde als met psychologie als met geneeskunde als met politicologie en ga zo maar door.

Dat er gezegd wordt dat een fusie van faculteiten het voor studenten makkelijker zou maken om vakken over en weer te volgen is een ongeldige redenering: er zijn voorbeelden van opleidingen te noemen die in een zelfde faculteit vallen en niet dezelfde structuur volgen. Neem bij Natuurwetenschappen de opleiding biologie dat met een blokkenstructuur totaal niet aansluit op andere vakken. De Universitaire Studentenraad zet zich juist in om *alle* opleidingen op elkaar aan te laten sluiten en zo studenten makkelijker vakken te laten volgen (zie de notities van de Studentenraad en de Assessoren). En het idee is niet dat er één grote faculteit moet komen waar alle opleidingen onder vallen, maar dat je op een slimme manier dezelfde systemen (zoals één inlogcode voor de hele campus) inzet. Opleidingen hoeven dus helemaal niet onder één faculteit te vallen om op elkaar aan te sluiten.

Dat er bij NWO een trend is om allerlei onderzoeksgebieden geforceerd in eenzelfde categorie te plaatsen, betekent toch niet dat onze universiteit zich daar als kritisch en zelfstandig onderzoeksinstituut kalmpjes bij aan moet sluiten? Bovendien: faculteiten dienen geen onderzoeksaanvragen in bij NWO, dat doen individuele wetenschappers of onderzoeksgroepen. En deze laatste kunnen best interfacultair zijn. Dat je strategisch moet zijn in het aanvragen van je onderzoeksgeld moge duidelijk zijn, maar daarvoor is niet één faculteit nodig.

Kortom, er worden hier veel stappen genomen die niet te rechtvaardigen zijn om naar een ‘oplossing’ te streven die helemaal niet aansluit om de genoemde problemen. Maak pas op de plaats en laat zien dat de Radboud Universiteit Nijmegen niet klakkeloos trends volgt, maar op een eigen manier nadenkt om zich sterk op te stellen!

Anco Peeters
Presidiumlid Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit en in 2007-2008 assessor (student-lid) faculteitsbestuur filosofie
Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK