Governance en kredietcrisis

Nieuws | de redactie
4 december 2008 |

Niet alleen de premier denkt na over de crisis en wat we er van leren. Ook de UU brengt vernuft daarover bijeen. Welke rol spelen private equity-bedrijven en hedge fondsen nu binnen de economie? En in hoeverre hebben het breed omarmde aandeelhoudersprimaat en de exorbitante overnamebedragen aan de crisis bijgedragen? Over zulke vraagstukken zullen experts met elkaar spreken als prof. William Black (USA), die een centrale rol had in de blootlegging van de Savings & Loans crisis in de jaren tachtig. Aandeelhoudersprimaat

Tijdens de conferentie ‘Governance of the modern firm’ komen de volgende vraagstukken in het bijzonder aan de orde. De financialisering van de economie, dat wil zeggen het toenemend belang van de financiële economie boven de reële economie, heeft tot allerlei ontwikkelingen wereldwijd geleid. Voorbeelden daarvan zijn de enorme schommelingen op zowel de huizenmarkt als de markt voor financiële producten, echter ook de gigantische over- en latere onderwaarderingen op de overnamemarkt. De verwikkelingen rond ABN AMRO in ons eigen land illustreren hoe dramatisch dit allemaal kan uitpakken. Het lijkt er sterk op dat de omhelzing van het aandeelhoudersprimaat in belangrijke mate debet is geweest aan deze verwikkelingen. Onder dat primaat kregen private equity bedrijven en hedge fondsen de overhand en slaagden financiële partijen er in op aandeelhoudersvergaderingen hun eigen korte- termijnbelangen door te drukken.

Bedrijfsleven: terug naar de basis?

Op de conferentie ‘Governance of the modern firm’ zullen vooraanstaande sprekers, afkomstig uit wetenschap, bedrijfsleven en toezichthouders, reflecteren op de jongste ontwikkelingen. Onder hen prof. Paul Davies, hoogleraar Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht aan de London School of Economics, prof. Bill Lazonick, directeur van het Center for Industrial Competitiveness van de Universiteit van Massachussetts, Alan Paul van het Britse Take- over Panel en Huub Willems, voorzitter van de Nederlandse ondernemingskamer. De openingslezing wordt verzorgd door prof. William Black van de Universiteit van Missouri. Black speelde een centrale rol in de blootlegging van de eerdere Savings&Loan-crisis in de jaren tachtig. Onderwerpen die op de conferentie de revue zullen passeren zijn onder andere schuldfinanciering, overnameregulering, corporate governance codes en medezeggenschap. Daarmee verlegt de conferentie de discussie van het macro-economisch niveau naar de basis van de economie: het bedrijfsleven.

Conferentie

De conferentie ‘Governance of the modern firm’ vindt van 11 tot en met 13 december aan de Universiteit Utrecht plaats in het Academiegebouw aan het Domplein en het Duisenberg Auditorium van de Rabobank te Utrecht. Voor het programma en sprekers ga naar www.firmgovernance.nl .


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK