Hbo-gradenprobleem: Plasterk grijpt niet in

Nieuws | de redactie
9 december 2008 | Minister Plasterk wil hogescholen die ten onrechte wo-mastersdiploma’s hebben verstrekt niet te hard vallen. “Mij is bekend dat [in enkele gevallen] ten onrechte Master of Arts graden in het vooruitzicht zijn gesteld. Om hoeveel opleidingen respectievelijk studenten het gaat is mij niet bekend. Ik kan niet voorkomen dat de situatie zich nog een keer zal voordoen."

Er is sprake van handelen in strijd met de wet aldus de minister “en dat manifesteert zich altijd pas als de overtreding heeft plaatsgevonden. De wet biedt mij de mogelijkheid sancties tegen instellingen uit te voeren, maar ik ben daarin terughoudend. Als blijkt dat een instelling de wet overtreedt is een gesprek op bestuurlijk niveau dikwijls toereikend om herhaling in de toekomst te voorkomen.”

De PvdA in de Tweede Kamer vroeg de minister tevens of het waar is “dat er eerder bij soortgelijke situaties door InHolland en de Hanze Hogeschool alsnog erkenning van de diploma’s heeft plaatsgevonden? Zo ja, op grond waarvan is dit toen gebeurd?” De minister meldt daar op, dat niet is gebeurd. “De NVAO heeft voor de hier bedoelde opleidingen die voor de invoering van de bamastructuur waren beoordeeld een overgangsregeling gemaakt, waarbij de gegevens van die beoordeling konden dienen als input voor de toets nieuwe opleiding, die zij voor deze opleidingen moesten aanvragen. Nadat zij de toets nieuwe opleiding met goed gevolg hadden ondergaan, hebben deze twee instellingen mastergraden verleend in overeenstemming met de wet, dat wil zeggen met vermelding van het vakgebied of beroepenveld waarop de mastergraad betrekking heeft.”

Op de vraag of de minister bereid is dit voor de groep studenten bij Saxion Hogescholen ook te gaan doen, die recent in deze situatie verzeild bleken te zijn reageerde hij negatief. “In de gevallen bij andere hogescholen heb ik niet ingegrepen. Dat zal ik hier evenmin doen. De wet is vanaf de invoering van de bamastructuur en accreditatie duidelijk geweest over wat deze inhielden voor de instellingen en opleidingen. Ingeval van ingrijpen van mijn kant zou dat precedentwerking hebben en zou onduidelijkheid ontstaan over het niveau van wo-masters. Ook zijn enkele hogescholen door de rechter al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding; er is ten aanzien van deze studenten van Saxion geen sprake van een unieke situatie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK