Kabinet zet in op verzilvering

Nieuws | de redactie
15 december 2008 | Het kabinet gaat € 20 miljoen steken in impulsen voor valorisatie van kennis uit het HO. De KIA-aanzet tot meer excellentie en doorbraken in kennistoepassingen moeten hiermee worden gerealiseerd, opdat Nederland internationaal hiermee onder de koplopers gaat behoren.

Tot de acties behoren het bevorderen van een ondernemende cultuur aan kennisinstellingen en het zich inzetten om ondernemerschap in het onderwijs te verankeren. Ook streven de partijen om door éxtra gezamenlijke investeringen de bijdragen aan verzilvering uit te laten groeien tot 2,5% van de publieke onderzoeksmiddelen.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties worden uitgedaagd mee te investeren in samenwerking gericht op kennisvalorisatie. De overheid en kennisinstellingen zijn bereid om, waar nodig, institutionele wijzigingen in het kennissysteem door te voeren om kennis beschikbaar en geschikt te maken voor gebruik. Dit betreft ondermeer MKB servicepunten bij kennisinstellingen, centers of entrepreneurship, incubatoren, seed funds, valorisatie competence centers en dergelijke. Daar wordt onder meer de 20 miljoen voor gebruikt. Verder komt er een jaarlijkse prestigieuze valorisatieprijs, de “Archimedes” prijs voor de best presterende medewerker/ondernemer op dit gebied.

De Kennisinstellingen gaan onder andere medewerkers waarderen en belonen die bijdragen aan de valorisatiedoelstellingen van de instelling. Uitwisseling en mobiliteit van studenten en medewerkers met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden worden bevorderd. Omgekeerd gaan bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties meer investeren in valorisatie door beter samen te werken met kennisinstellingen via maatwerk. Bijvoorbeeld door betere kennisuitwisseling en mobiliteit door stagiaires, het inschakelen van adviseurs uit kennisinstellingen, lectoren, promovendi, bijzondere hoogleraren, seed funds en dergelijke.
De overheid bevordert dat bestaande regelingen vereenvoudigd worden tot een transparant, makkelijk toegankelijk en vraaggestuurd instrumentarium.

De huidige SKE regeling en de Centers of Entrepreneurship (het deel hoger onderwijs uit het programma Onderwijs en Ondernemerschap) vormen de basis van dit programma. De vormgeving en uitvoering komen in handen van een deskundige uitvoeringsorganisatie die vraaggericht en met simpele procedures werkt en waarbij bedrijven en kennisinstellingen nauw betrokken zijn. Regelingen voor specifieke doelgroepen zoals RAAK, Innovatievouchers, het programma Onderwijs en Ondernemerschap en Innovatie Prestatie Contracten blijven onder de nu bestaande (uitvoerings)condities vallen. Wel wordt de samenhang regelmatig getoetst.

Andere Innovatieprogramma’s, BSIK- programma’s en relevante FES-projecten zullen worden gestimuleerd om beter aan te sluiten bij de basisfaciliteiten. Goede voorbeelden van kennisvalorisatie uit deze programma’s worden gedeeld met anderen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK