‘Meer saaie mensen alstublieft’

Nieuws | de redactie
16 december 2008 | “We weten niet wat we niet weten”. Dit kenmerk van de kredietcrisis beheerste het VSNU-café. De vraag naar de impact op het hoger onderwijs bleef dan ook wat hangen. Erasmus-voorzitter Oosterwijk – oud-topman van EZ en Financiën – pleitte sterk voor lange termijninvesteringen in onderwijs om de groei te stimuleren.

“Ons land heeft nu eenmaal een relatief dalend groeiperspectief,  vanwege de vergrijzing en haar effect op de arbeidsmarkt. Om daar echt iets aan te doen, moet je investeren in opleidingen en de kwaliteit daarvan. Want in deze situatie kan de groei alleen omhoog door meer mensen op een hoger niveau te laten toetreden tot de arbeidsmarkt, of door de productiviteit van de werkenden als geheel te verhogen dankzij kennisinvesteringen. Wie dit niet ziet, die heeft van onze economie en de toekomst daarvan weinig begrepen”.

Oud-OCW-bewindsman en Oxford-econoom Rick van der Ploeg pleitte voor een anti-cyclisch begrotingsbeleid. Hij vond tevens dat de nadruk in het hoger onderwijs weer moest gaan liggen op diepgang en een echt vak leren via graduate studies. Na de analyse van de actuele situatie door CDA-econoom en ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt, zei Van der Ploeg: “Wat we nodig hebben, zijn saaie mensen die hun vak verstaan en niet naar het hoger onderwijs gaan voor het snelle geld. Meer mensen zoals Pieter Omtzigt moeten we hebben”.

Omtzigt zelf vatte de grote lijn voor de komende tijd als volgt samen: “We moeten duidelijk maken wat we van het huidige hoger onderwijs willen behouden en koesteren.  Allereerst het hoge niveau, zowel gemiddeld als bij de topopleidingen, zoals ons land dat tegenwoordig heeft. Ten tweede moeten we de kennisvalorisatie versterken en deze als lokmiddel voor meer private investeringen inzetten. Je ziet aan de UTwente en bij instituten als die van Lans Bovenberg dat dit uitstekend kan werken. Ten derde is de rust in de tent die Nederland in deze crisis heeft weten te behouden een sterk punt. Onze kennissector kan zijn werk gewoon en goed blijven doen en dat is elders wel anders. Kijk maar hoe drastisch Schwarzenegger nu in California moet ingrijpen. Denk maar niet dat de University of California daar niet zwaar bij zal moeten bloeden”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK