Merkel en Obama: aanval op recessie met kennisinvesteringen

Nieuws | de redactie
8 december 2008 | Inhaalinvesteringen tot € 15 miljard in HO en R&D en € 100.000 ‘kluscheques’ per school moeten de recessie in Duitsland tegengaan. Ook president-elect Obama zet hier op in: het grootste infrastructuurprogram sinds de jaren 50. Daarin zitten voor honderden miljarden aan renovaties van scholen, colleges, en universiteiten, als ook een massief breedbandproject als innovatie-impuls.

Onderwijsminister Annette Schavan wil via de kennissecor de economie concrete impulsen geven, geheel in lijn met de knowledge boost, die vanuit ons land werd voorgesteld. “Einer ganz grosse Treffer”, wil de naaste vertrouwelinge van Angela Merkel. Schavan wil elk schoolhoofd een cheque van 1 ton geven om renovaties en (achterstallig) onderhoud te plegen. HBO en WO zouden vanaf een half miljoen euro kunnen krijgen, naar rato van het studentental van instellingen. Het HO zou zo’n € 175 mln kunnen verspijkeren, de 44.000 BO/VO scholen € 4 miljard. “Dat is niet investeren in beton, maar in de volgende generatie,” onderstreept de minister in de SZ.

Use it or lose it

Obama kondigde zijn infra-ambities aan in zijn wekelijkse Youtube-speech. Wat Roosevelts zaterdagse ‘radiopraatjes bij de haard’ voor diens New Deal waren, moeten Obama’s webverhalen voor de kredietcrisis blijkbaar worden. Hij kondigde een plan aan van tussen $ 800 en 1000 miljard, dat overal in de USA moet doorpakken. Daartoe zou achterstallig onderhoud in verkeersvoorzieningen, openbaar vervoer en met name het onderwijs versneld uitgevoerd gaan worden, waaronder een soort Amerikaans Gigaport.

“We will create millions of jobs by making the single largest new investment in our national infrastructure since the creation of the federal highway system in the 1950s. We’ll invest your precious tax dollars in new and smarter ways, and we’ll set a simple rule – use it or lose it. If a state doesn’t act quickly to invest in roads and bridges in their communities, they’ll lose the money.

My economic recovery plan will launch the most sweeping effort to modernize and upgrade school buildings that this country has ever seen.  We will repair broken schools, make them energy-efficient, and put new computers in our classrooms. Because to help our children compete in a 21st century economy, we need to send them to 21st century schools.

As we renew our schools and highways, we’ll also renew our information superhighway. It is unacceptable that the United States ranks 15th in the world in broadband adoption. Here, in the country that invented the internet, every child should have the chance to get online, and they’ll get that chance when I’m President – because that’s how we’ll strengthen America’s competitiveness in the world.

In addition to connecting our libraries and schools to the internet, we must also ensure that our hospitals are connected to each other through the internet. That is why the economic recovery plan I’m proposing will help modernize our health care system – and that won’t just save jobs, it will save lives.”

‘Zukunfstfest’ HO

Merkels minister meldde in haar voorstel dat zij het plaatselijke MKB een productieimpuls wil geven, omdat vooral veel kleinere. Direct uit te voeren renovaties in de markt gezet kunnen worden. Ook wil Schavan de wetenschapsmusea voor € 200 mln helpen saneren en duurzaam verbouwen. Met dit ‘Modernisierungsprogramm’ wil zij het onderwijs ‘zukunfstfest’ maken. Zulks bovenop de forse uitgaven voor energiezuiniger gebouwen in onderwijs en onderzoek in het kader van Merkels grootscheepse klimaatprogramma.

“Es gibt ja zahlreiche Pläne und Bedarfe die mangels Geld nicht umgesetzt werden können,” meldt zij en verwijst naar het Hochschulpakt, waarin de regering in Berlijn tot 2013 de deelstaten geld geeft voor de infrastructuur van het HO. De investeringsuitgaven hierin zouden verhoogd moeten worden. Een berekening van de behoeften bij universiteiten en Fachhochschulen aan zulke infra- impulsen becijfert zij op rond € 15 miljard.

Madame Non

Schavans benadering is opvallend in lijn met de ‘European Knowledge Boost’, zoals die vanuit ons land door Kennisland, ISO en ScienceGuide is gesuggereerd. Haar analyse van de impact van haar voorstel klinkt dan ook zo: “Das ganze Land muss in so einer Krise erleben, dass wir unser Haus renovieren und unsere Kinder für die Zukunft stark machen, indem wir ihnen eine gute Lernumgebung schaffen.”

Naast de pschologische “positiver Implus” zegt Schavan dat ook de economische “Gegenrechnung” van groot belang is. Arbeidsplaatsen in de kennissector blijven behouden, belastinginkomsten stijgen, ook lokaal, de “miserabele bauliche Zustände” van scholen en HO-instellingen woren versneld opgeheven en “das Land is nach der Krise innovativer als vor der Krise.” Die redenering is geheel in lijn met die van Balkenende tijdens de Innovatieproeftuin van vorige week.

Deze inzet door Merkels beste politieke vriendin wordt gezien als het antwoord van de Kanzlerin op verwijten dat zij ‘mutlos, zaghaft’ reageert op de crisis en zich door Sarkozy, Brown en Barroso heeft laten wegspelen op het Europees toneel als ‘Madame Non’, in de vileine duiding vanuit het Elyseé. Schavan geeft aan dat na 1 januari, op basis van de dan actuele cijfers, nogmaals bekeken gaat worden hoe de impuls tegen de recessie nader ingevuld zou moeten worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK