Rinnooy Kan: ‘Versnel investering in kennis’

Nieuws | de redactie
1 december 2008 | Om de crisis te bestrijden moet het kabinet geplande kennisinvesteringen versnellen. SER-voorzitter Rinnooy Kan wil dat bijvoorbeeld de “plannen voor de komende zes jaar in vier jaar” uitgevoerd worden. Ook PvdA-fractieleider Hamer bepleit een dergelijk ‘masterplan’ en toonde daarbij belangstelling voor de European Knowledge Boost 2009.

Rinnooy Kan stelde in de Volkskrant dat het een natuurlijke neiging vormt om in tijden van tegenslag minder prioriteit te geven aan zaken als kenniseconomie of duurzaamheid. “Maar het moet juist andersom: we moeten nu extra investeren in kennis en duurzaamheid.” Eenzelfde lijn wordt bewandeld door Mariëtte Hamer. Zij ziet juist nu ruimte voor een brede opzet van een aanpak van de recessie. Ze wil van het kabinet een ‘businesscase’ voor een masterplan, waarin investeringen in infrastructuur en maatschappelijke kwaliteit samenhangend worden ingevuld. In dat verband liet zij haar belangstelling merken voor de benadering die in de European Knowledge Boost 2009 vanuit de kennnissector is geformuleerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK