Robotopvang nieuwe tak van hbo-kunst

Nieuws | de redactie
17 december 2008 | Robots die door hun eigenaar worden verlaten, vormen een vergeten groep binnen de informatie- en communicatietechnologie. Als zij afgedankt worden door hun baas, blijft veel kennis van robots onbenut. Het HKU Lectoraat Kunst en Economie gaat zich nu samen met studenten van de masteropleiding Arts Management over deze groep robots ontfermen.

Opvangcentrum

Giep Hagoort, lector Kunst en Economie, verwacht dat over vijf jaar culturele organisaties als musea, schouwburgen en theatergroepen actief gebruik maken van robots om bijvoorbeeld veiligheidsfuncties, administratief werk en schoonmaaktaken uit te voeren. Opleidingen zijn naar zijn mening nauwelijks op deze toekomst voorbereid. Daarom start er per 1 januari 2009 een opvangcentrum voor robots. Door werkzaam te zijn in het opvangcentrum leren studenten kunst en economie al doende om te gaan met robots. Daarnaast wordt er een speciaal seminar gehouden over het duurzaam omgaan met afgedankte robots. In dit seminar wordt er aandacht besteed aan de kennis en de menselijke trekken die robots bezitten.

Robosapien V1

De eerste verlaten speelgoedrobot is inmiddels door Mart van Zeeland, een van de masterstudenten, ter observatie opgenomen. Deze robot die de naam Één draagt, is de centrale gast op de kerstborrel van masterstudenten en docenten op 17 december 2008.  Het gaat om het type Robosapien V1, die via marktplaats.nl ter verkoop was aangeboden omdat ‘de eigenaar met de robot was uitgespeeld’.




«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK