Terpstra blijft bij HBO-raad

Nieuws | de redactie
11 december 2008 | Doekle Terpstra is vanmorgen door de algemene ledenvergadering unaniem herkozen als voorzitter van de HBO-raad. Zijn benoeming geldt tot mei 2013. "Het hbo is een geweldig ambitieuze sector met grote plannen voor de toekomst. Ik vind het een grote eer hier een bijdrage aan te kunnen blijven leveren", aldus Terpstra.

Toen enkele maanden het gerucht de ronde deed dat Terpstra in de race was voor het burgemeesterschap van Rotterdam, meldde hij al via ScienceGuide bij de HBO-raad te willen blijven. Hij zei toen dat zijn aanblijven mede ingegeven is door de inzet voor een intensieve herijking van de strategie en agenda van de HBO-raad. Daarop wil hij als voorzitter zijn stempel kunnen blijven drukken. Binnen de branche is het besef gegroeid, dat een HO-bestel met slechts één variabele in typologie –wo of hbo- de hogescholen op termijn niet werkelijk stimuleert in hun ontwikkeling. Zowel kwalitatief als bestuurlijk niet.

Binnen het hbo is een steeds grotere variëteit van opleidingsinstituten en -vormen, alsmede van (regionale) kenniscentra in hun gelederen. Binnen de hbo-sector komen (internationale) topinstellingen binnen bijzondere niches voor, zoals ArteZ, de hotelscholen, conservatoria en de NHTV. Maar ook grote instellingen voor een breed palet van bachelor-opleidingen – en straks associate degrees – die vaak een sterk emancipatoire functie vervullen in stedelijke omgevingen en sociaaleconomisch achtergebleven regio’s.

Deze laatste ontwikkelen zich eerder in de richting van ‘community colleges’ dan in die van de richting van de niche-toppers met hun wereldwijde context en concurrentieomgeving. De doordenking van deze trend en van de consequenties daarvan voor het hbo – en voor het hele HO in ons land –  is door de aanstaande conferentie in Leuven extra van belang geworden.

Terpstra’s visie op de toekomst van het hoger beroepsonderwijs vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK