Accentverschillen in kabinet rond kennisimpuls

Nieuws | de redactie
15 januari 2009 | De bewindslieden van Balkenende IV zitten bij de aanpak van de crisis via kennisinvesteringen niet geheel op dezelfde lijn. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) hield bij Fontys een gloedvol pleidooi voor "structuur versterkende maatregelen" omdat "we sterker uit de kreditcrisis moeten komen". Zij verwees daarbij naar de investeringsimpulsen die Kanzlerin Merkel juist nu in onderwijs en infrastructuur doet en naar de speech van Obama over de redding van de economie. Van Bijsterveldt onderstreepte dat de President Elect daarbij extra's in onderwijs nadrukkelijk noemde.

Wat haar minister tegen ScienceGuide nog “irrationaliteit” noemde, waartegen hij waarschuwde, “om nu ineens allerlei dingen te gaan stimuleren”, prijst de CDA-bewindsvrouw aan en gebruikt daarvoor de termen van de premier bij de opening van de Innovatieproeftuin in december. Plasterk zei zelfs “dat we bij de kabinetsformatie op zich al een heel stimulerend programma hebben afgesproken, waardoor we niet direct bij iedere tegenslag hoeven te bezuinigen. We zouden er natuurlijk ook voor kunnen kiezen de extra investeringen in onderwijs of in wetenschap op te schorten of terug te draaien, want dat soort dingen doe je als je in een tijd van crisis de tering naar de nering zet.” Hij vond het nu niet terugdraaien van plussen als de hogere lerarensalarissen dan ook een mooi gebaar tegen de recessie.

Van Bijsterveldt lichtte bij Fontys toe waarom zij deze lijn uitzette en zei onder meer dat zulke impulsen “nodig zijn om als land competitief te blijven. ‘Lissabon’ is niet ver weg, maar het is dichtbij”, ook als de economie minder goed draait. Zij onderstreepte dat het kabinet veel investeert in onderwijs en deze lijn wil voortzetten. Zo noemde zij de extra’s voor excellentie en initiatieven als de Academische Pabo aan de UU. Plasterks betoog klonk hierover bepaald anders: “Als eerdere beslissingen tot investeringen rationeel zijn geweest, dan moet je niet gaan snijden in de top 10 van die investeringen om daartegenover bijvoorbeeld tulpen in de zee te kunnen leggen. Soms is het gewoon goed prioriteiten die zijn afgesproken in de kabinetsformatie, te handhaven.”

Balkenende zei in december al het volgende: “We hebben de laagste werkloosheid in de EU. Onze schuld is laag, onze exportpositie is sterk, onze innovatiekracht eveneens. We moeten daarom ondernemend zijn en risico’s durven nemen, niches weten te vinden voor innovaties. Juist nu moeten we daarom investeren in kennis, innovatie en duurzaamheid. We staan nu op 8 in de lijst van innovatieve landen, ik blijf zeggen: wij willen in de top 5.” Dit kon volgens de minister-president alleen als we juist nu willen excelleren en talenten laten opbloeien. “Juist op die manier kom je zo’n moeilijke tijd echt goed door”. «
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK