Allochtonen breken door

Nieuws | de redactie
14 januari 2009 | Allochtone studenten breken door in het hoger onderwijs, zo blijkt uit jaarcijfers van CBS. Toch is er nog lang geen sprake van een evenredige deelname, want vooral de wo- participatie van allochtonen is nog flink minder dan die van autochtonen, meldt OCW. Allochtone vrouwen scoren goed, maar het studiesucces van vooral Antilliaanse mannen is nog onder de maat.

De opmars van de allochtonen in hoger onderwijs heeft zich ook in het studiejaar 2007-2008 voortgezet. Afgelopen jaar studeerde er aan de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen in totaal circa 130.000 allochtonen, 5.000 meer dan in 2006-2007.

Het hbo groeide met 3.000 allochtone studenten en bereikte een totaal van 82.000 van hen. Meer dan 50.000 zijn van niet-westerse afkomst en ruim 31.000 van westerse afkomst. Het wo bereikte bijna 50.000 ingeschrevenen van allochtone afkomst en kende 2000 meer inschrijvingen van hen dan in 2006-2007. Bij de universiteiten zijn nu 23.000 allochtone studenten van westerse afkomst en 26.000 van niet- westerse afkomst.

Allochtone student ambiteus

Volgens Kennis in Kaart van OCW is er bij de niet-westerse allochtone studenten nog geen sprake is van evenredige deelname aan het hoger onderwijs. In verhouding tot de relevante bevolkingsgroepen gaan nog steeds meer autochtone dan niet-westerse allochtone jongeren naar het hoger onderwijs. Vooral in de jongste leeftijdsgroep (16-20 jaar) gaan autochtonen vaker naar het hbo dan allochtonen.

In de oudere leeftijdsgroep tussen 21 en 25 jaar is de emancipatoire werking sterker. Daar nemen bijna net zoveel autochtonen als allochtonen deel aan het hbo. In het wo is voor deze beide leeftijdsgroepen de deelname van allochtonen flink lager dan bij autochtonen.

De groeipercentages van allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs en de daarin tot uitdrukking komende aspiraties zijn indrukwekkend te noemen. Ten opzichte van het studiejaar 1995-1996 is het aandeel van de westerse allochtonen in het wo bijna verdrievoudigd en in het hbo verdubbeld. De groei onder de niet-westers allochtonen vertoont een iets andere ontwikkeling. In het wo is hun aandeel meer dan verdubbeld, terwijl deze groep studenten in het hbo is verdrievoudigd. Opvallend is dat vooral het aantal ingeschreven uit de minder traditionele niet-westerse landen flink is gestegen.

De groei van de allochtonen in het ho lijkt nog opmerkelijker als we deze leggen naast de groeipercentages van de autochtone studenten sinds 1995-1996. Sinds dat jaar is het aantal autochtonen in het hbo met 25% gegroeid, in het wo nam het percentage autochtonen met slechts 7% toe.

Wat gaan ze studeren?

Het CBS meldt verder dat -net als vorig jaar- bij niet-westers allochtonen de studierichting bedrijfskunde en administratie veruit het populairst is in hbo en wo beide. In het wo blijkt ook rechten bijzonder populair onder deze studenten.

Westers allochtone studenten in het hbo kiezen relatief vaak voor talen, geschiedenis en kunst. In het wo zijn zij het vaakst te vinden in de sociale wetenschappen. In vergelijking met de autochtone hbo’ers staan er betrekkelijk weinig westerse en niet-westers allochtonen in het ho ingeschreven bij de studierichting onderwijs.

Een ander verschil in vergelijking met autochtone studenten is dat in 2007-2008 zowel bij de westers als niet-westers allochtone studenten de vrouwen in de meerderheid waren. Bij de autochtonen hebben de mannen nog een kleine voorsprong.

Studiesucces

De hogescholen uit de Randstad hebben met OCW afspraken gemaakt om het studiesucces van allochtonen te bevorderen. Qua resultaten doen allochtonen het immers nog minder goed. Terwijl 61% van de autochtonen in het hbo na vijf jaar een diploma in de macht heeft gesleept, is ditzelfde het geval bij 56% van de westerse allochtonen en 44% van de niet-westerse allochtonen.

Ook in het wo blijkt dat na 6 jaar de resultaten van allochtonen nog wel minder zijn dan die van autochtonen. Na negen jaar blijkt het verschil nog groter: van het gehele cohort 1998 is 72% binnen die periode afgestudeerd, maar dit is de niet-westerse allochtonen duidelijk lager: 57%.

Vooral Arubanen en Antillianen scoren zwak. Vele vallen voortijdig uit en na vijf jaar hbo haalt slechts 31% een diploma. De studenten uit de minder traditionele niet-westerse landen doen het beduidend beter. Van deze ‘overige niet-westerse allochtonen’ behaalt in het hbo 52% in vijf jaar een bachelor.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK