BTW-heffing schaadt samenwerking in onderwijs (1)

Nieuws | de redactie
6 januari 2009 | Belastingregels en Europese interpretaties daarvan benadelen mbo- en hbo-opleidingen die onderling docenten uitwisselen. Samenwerking om betere doorstroomstrajecten op te zetten kan met 19% BTW belast worden, als dit gezien kan worden als concurrentievervalsing met bijvoorbeeld uitzendbureau’s of niet-publieke ondewijsbedrijven. Vanuit de Kamer wordt druk uitgeoefend op OCW en Financiën om aan deze strafport op kennisuitwisseling een eind te maken.

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft in een debat voor het reces aan de Kamer gemeld dat “het onderling uitlenen van personeel tussen onderwijsinstellingen door het Hof van Justitie van de EG niet aangemerkt [is] als het verstrekken van onderwijs. Het Hof van Justitie heeft echter in de Nederlandse zaak-Horizon College voorwaarden geformuleerd waardoor het tijdelijk uitlenen van personeel toch onder de onderwijsvrijstelling zou kunnen vallen, als het uitlenen niet gericht is op het structureel verwerven van extra inkomsten waarmee in concurrentie wordt getreden met commerciële uitzendbureaus en voorts onder de cumulatieve voorwaarde dat onderwijzend personeel wordt uitgeleend. Onder die voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van concurrentievervalsing met andere ondernemers en is het uitlenen wel vrijgesteld van btw.”

De bewindsman kondigde aan dat hij of OCW de betrokken instellingen duidelijkheid zal geven over de feitelijke situatie en de voorwaarden waaronder geen BTW-verplichting hoeft te worden opgelegd. Een door Kamerlid Omtzigt (CDA) gevraagde ‘royale uitleg’ van de regels durfde hij nog niet toe te zeggen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK