BTW-heffing schaadt samenwerking in onderwijs

Nieuws | de redactie
5 januari 2009 | Belastingregels en Europese interpretaties daarvan benadelen mbo- en hbo-opleidingen die onderling docenten uitwisselen. Samenwerking om betere doorstroomstrajecten op te zetten kan met 19% BTW belast worden, als dit gezien kan worden als concurrentievervalsing met bijvoorbeeld uitzendbureau’s. Vanuit de Kamer wordt druk uitgeoefend op OCW en Financiën om aan deze strafport op kennisuitwisseling een eind te maken.

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft in een debat voorhet reces aan de Kamer gemeld dat “het onderling uitlenen vanpersoneel tussen onderwijsinstellingen door het Hof van Justitievan de EG niet aangemerkt [is] als het verstrekken van onderwijs.Het Hof van Justitie heeft echter in de Nederlandse zaak-HorizonCollege voorwaarden geformuleerd waardoor het tijdelijk uitlenenvan personeel toch onder de onderwijsvrijstelling zou kunnenvallen, als het uitlenen niet gericht is op het structureelverwerven van extra inkomsten waarmee in concurrentie wordtgetreden met commerciële uitzendbureaus en voorts onder decumulatieve voorwaarde dat onderwijzend personeel wordt uitgeleend.Onder die voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake isvan concurrentievervalsing met andere ondernemers en is hetuitlenen wel vrijgesteld van btw.”

De bewindsman kondigde aan dat hij of OCW de betrokken instellingenduidelijkheid zal geven over de feitelijke situatie en devoorwaarden waaronder geen BTW-verplichting hoeft te wordenopgelegd. Een door Kamerlid Omtzigt (CDA) gevraagde ‘royale uitleg’van de regels durfde hij nog niet toe te zeggen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK