Dijsselbloem is alibi geworden

Nieuws | de redactie
6 januari 2009 | Het rapport-Dijsselbloem heeft een ‘politiek verlammende werking’. De hogescholen zijn ernstig bezorgd over de onwil tot nieuwe ideeën en beleidsdaden in het onderwijs, waarbij dit rapport als alibi aangegrepen wordt.

De HBO-Raad noemt in zijn nieuwe ‘Green Paper’ de werking van ‘Dijsselbloem’ averechts voor het beleidsdebat. Het begrip stelselwijziging is verworden tot een argument bij uitstek om verandering te vermijden. Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld bij de beheersing van het Nederlands en rekenen/wiskunde nieuwe impulsen geblokkeerd worden. ‘Nederlandse verhoudingen staan zeker niet garant voor een snelle aanpak,’ vermeldt het Green Paper ironisch.

Zo werden in 2005 twee besluiten tegelijk genomen. Wiskunde verviel uit het havo-profiel Cultuur&Maatschappij én de instroom in het HBO zou scherper worden getoetst op de beheersing van rekenen/wiskunde. Het effect is dat een groot deel van de HBO-instroom ‘niet over de vereiste basiskennis beschikt.’ Dit aanpakken stuit echter snel op ‘Dijsselbloem-bezwaren’. Want als hierop beleidsmatig gereageerd wordt, zou er sprake zijn van een stelselwijziging. Dit vanwege het volgens de HBO-raad noodzakelijke aanpassen van het havo-profiel.

Na de discussie over het rapport-Dijsselbloem is het politiek zeer beladen geworden om voorstellen te doen die als ‘stelselwijziging’ kunnen worden gepercipieerd, zo komt in het Green Paper naar voren. De HBO-raad wijst in dat verband op inernationale studies die verbazing uitspreken over de vroege studiekeuze in ons land “en de geringe mogelijkheden die leerlingen en studenten vervolgens hebben om te switchen.” Ondanks dat ook minister Plasterk op dit punt heeft gewezen in zijn midterm review, lijken “na het rapport-Dijsselbloem veel Tweede Kamerleden deze discussie echter uit de weg te willen gaan.” 
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK