Fontys in ‘lastige fase, maar kansrijk moment’

Nieuws | de redactie
21 januari 2009 | Met een knipoog naar Obama en een rijk gebruik van wielermetaforen werkte Marcel Wintels als ‘aanvoerder van het peloton’ in zijn nieuwjaarstoespraak de cultuurverandering uit die hem binnen Fontys voor ogen staat. “Ik heb een organisatie aangetroffen die op onderdelen veel beter moet presteren. De winst is dat we dat benoemd hebben."

Wintels noemt de huidige omstandigheden “een lastige fase, maar ook een kansvol moment, omdat bij iedereen het urgentiebesef aanwezig is dat het beter kan en beter moet”.

Eigen initiatief

Sinds juni is Marcel Wintels bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen. Zijn drie medebestuursleden – Elly Teune, René van Elderen en Jan Houben – zullen de komende maanden met (pre-) pensioen gaan. In de tussentijd wordt er naar vervanging gezocht. Het is Marcel Wintels in het afgelopen halfjaar wel opgevallen dat medewerkers van instituten hem bijna dagelijks vragen hoe het verder moet met het onderwijs op Fontys. Hoewel hij bestuurlijk gezien stevig wil kunnen sturen, verbaast hem die afwachtendheid inhoudelijk gezien wel.

“Ik stel graag de vraag graag terug: hoe denk jij het onderwijs vorm en inhoud te geven, wat is jouw bijdrage daaraan? Ik geloof niet in een bestuur dat zegt hoe het onderwijs vorm gegeven moet worden. Ik ben geen lijdzame volger, ik stuur wel, maar ik heb een ongelooflijk vertrouwen in het vakmanschap van onze medewerkers. Tegelijkertijd constateer ik dat al die mensen voortdurend aan elkaar vragen wat er van ze verwacht wordt. Van mij mag dat wel wat minder. Onze medewerkers weten hopelijk wat nodig is voor goed onderwijs. Je moet niet wachten tot er een beleidsstuk klaar is, ga gewoon aan de gang”.

Bacheloronderwijs

Daarbij wil Wintels wel prioriteit gaan geven aan de verbetering van de kwaliteit van het bacheloronderwijs. “Ik heb een organisatie aangetroffen die op onderdelen veel beter moet presteren. De winst is dat we dat benoemd hebben. We zitten in een lastige fase, maar ook een kansvol moment, omdat bij iedereen het urgentiebesef aanwezig is dat het beter kan en beter moet. In ons taalgebruik moeten we helderder zijn. Van onze beleidsnotities kan ik soms geen chocola maken. Daarom zeg ik: keep it simple, durf knopen doorhakken en consequent te zijn”.

Andere activiteiten van de hogeschool moeten dan ook in het verlengde liggen van dat bacheloronderwijs.  “Een hogeschool moet alleen een niet-bekostigde master in de lucht houden als die voldoende volume heeft en kwaliteit kan bieden. Daar moeten we nog eens goed naar kijken”. Iets dergelijks geldt ook voor het onderzoek: “We hebben veel geïnvesteerd in lectoren en promovendi. Tegelijk loop je een risico dat het een eigen wereld gaat worden. Ze zijn heel belangrijk voor het verhogen van de kwaliteit van de hogeschool. Maar laten we voorkomen dat lectoraten te los van het onderwijs hun eigen leven leiden. Dit geldt ook voor onze marktactiviteiten, die moeten in verbinding liggen met ons primaire proces”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK