HBO strenger voor student

Nieuws | de redactie
5 januari 2009 | Hogescholen gaan meer vergen van hun studenten én van zichzelf. “De opleiding zal meer eisen stellen aan de student en uitdagender worden”, aldus HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra. Het hbo gaat meer investeren in intakegesprekken, studiebegeleiding en steviger bindende studieadviezen, omdat studenten innovatiever en ondernemender moeten worden. “We moeten er voor zorgen dat studenten zo snel mogelijk kunnen kiezen voor de studie die het best bij hun past. Een goede en tijdige verwijzing in het begin van de opleiding is daarom noodzakelijk”.

Dit is het antwoord van de hogescholen op de eisen vanuit de toekomstige beroepspraktijk, omdat deze sneller verandert en harder moet concurreren dan vroeger. Bovendien worden studenten steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken die te maken hebben met burgerschapsvorming en een internationale oriëntatie.

De huidige toelatingsregels naar het hoger onderwijs en de mogelijkheden tot bindende verwijzing (selectie) in het begin van de opleiding moeten daarom onderwerp van stevig debat worden, vindt de HBO-raad. “Tegelijkertijd moeten en zullen we niet vergeten dat juist veel van onze studenten afkomstig zijn uit families waar zij de eersten zijn die hoger onderwijs genieten en dus doen we er alles aan hen met een bachelor-diploma te laten slagen. Maar dat mag niet ten koste gaan van onze kwaliteit”, aldus Doekle Terpstra.

Wat betreft hun kwaliteit moeten de hogescholen wel meer aandacht besteden aan de eigen onderwijsorganisatie, zoals roostering, lesuitval en het aantal les- en contacturen. Uit hun studenttevredenheid-onderzoek blijkt dat 43% van de studenten vindt dat bijvoorbeeld een logistiek proces als het bekend maken van tentamenresultaten slecht geregeld is. Terpstra vindt dat hier een verantwoordelijkheid ligt voor de besturen en docenten. “Als we meer van onze studenten verwachten mogen zij ook meer van ons verwachten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK