Kamer wil aanpak extra studiekosten

Nieuws | de redactie
5 januari 2009 | De Kamer wil dat OCW optreedt tegen hoge extra studiekosten die instellingen aan studenten opleggen bovenop het collegegeld. Jasper van Dijk (SP) noemt extra's van meer dan € 500, zoals bij de hotelschool in Maastricht (€ 2657), niet redelijk en billijk en een bedreiging voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Van Dijk maant minister Plasterk in vragen om aan deze situatie concreets iets te gaan doen.

1] Wat is uw oordeel over het feit dat studenten aan de Hoge Hotelschool Maastricht (HHM) 2.657 euro aan studiekosten moesten betalen bovenop het collegegeld?

2] Hoe oordeelt u over het feit dat de HHM 640 euro voor voedingspractica rekent, terwijl de Ombudsman dit als een noodzakelijk onderdeel van de opleiding beschouwt?

3] Staat u nog achter uw antwoord op Kamervragen, dat bepaalde studiekosten kunnen worden doorberekend, doch uitsluitend op vrijwillige basis? Hoe is dit te rijmen met het optreden van de HHM, waar de vrijwillige bijdrage feitelijk een verplichte bijdrage is geworden?

4] Kunt u begrip opbrengen voor de studenten die weigeren te betalen voor zaken die verband houden met het onderwijs? Kunt u uw antwoord toelichten?

5] Deelt u de mening dat instellingen inzichtelijk moeten maken waar (vrijwillige) bijdragen aan worden besteed? Zo ja, wat onderneemt u als een instelling dit niet doet?

6] Deelt u de mening dat de studiekosten voor een student redelijk en billijk moeten zijn, en dus bijvoorbeeld niet hoger mogen zijn dan circa 500 euro? Zo nee, hoe voorkomt u dat opleidingen ontoegankelijk worden?
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK