Kamer wil visie OCW en EZ op extra kennisimpulsen

Nieuws | de redactie
20 januari 2009 | In de Kamer roept het interview van minister Plasterk met ScienceGuide over extra impuslen voor kennis tegen de recessie ("irrationaliteit") verbaasde reacties op. D66-voorman Pechtold vraagt EZ en OCW om een nadere analyse over extra investeringen in kennis en innovatie ten tijde van economische laagconjunctuur. "Is uw visie op het stimuleren van kennis en innovatie: het niet bezuinigen op kennis en innovatie?" zo vraagt hij naar aanleiding van Plasterks uitlatingen.


1
Wat betekent de kredietcrisis voor de uitvoering van de Kennis Investeringsagenda (KIA)?

2
Deelt u de stelling dat juist in tijden van economische laagconjunctuur extra investeringen een structureel karakter moeten hebben, zoals investeringen in kennisontwikkeling en innovatie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3
Zijn er naast de verschillende garantiestellingen en arbeidstijdverkorting in uw visie extra maatregelen denkbaar om investeringen in de kenniseconomie te stimuleren naast de bestaande inzet in de KIA? Kunt u aangeven welke?

4
Bent u ervan op de hoogte dat de HBO-raad en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) juist aandringen op extra investeringen in hoger onderwijs en onderzoek? Wat is uw reactie hierop?

5
Bent u ervan op de hoogte dat de Duitse regering en Amerikaanse regering en zelfs de Chinese regering juist extra willen investeren in onderwijs en onderzoek? Wat is uw reactie hierop?

6
Is uw visie op het stimuleren van kennis en innovatie: het niet bezuinigen op kennis en innovatie? 1) Kunt u uw antwoord toelichten?

1) ScienceGuide, 15 januari 2009: “Accentverschillen in kabinet rond kennisimpuls”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK