Liever voor klas dan achter kassa

Nieuws | de redactie
29 januari 2009 | VO-docenten worden gestimuleerd HO-studenten als Persoonlijke Assistent Leraar (PAL) aan te trekken. OCW-staatssecretaris Marja van Bijsterveldt: “Met de inzet van PAL-studenten kunnen docenten meer aandacht besteden aan taal, rekenen en bètavakken of leerlingen extra begeleiden die dat nodig hebben.” Zij trekt € 2 mln extra uit en Platform Bèta Techniek nog eens 1 mln, bovenop de € 115 mln om het taal- en rekenniveau te verhogen.

Door de inzet van PAL- studenten snijdt het mes aan meerdere kanten. De studenten maken op een positieve wijze vroeg kennis met het onderwijsvak, het vermindert de werkdruk onder docenten en er komt meer aandacht voor ondersteuning van de leerling. Bovendien nemen de PAL-studenten nieuwe inzichten vanuit hun studie mee waar zowel de docent als de leerling profijt van heeft. De staatssecretaris verwacht dat het beroepsimago van leraren onder de PAL-studenten zal toenemen. Van Bijsterveldt: “Met deze extra investering kunnen meer studenten ervaren dat het onderwijs een prachtig vak is. Dit kan naast de invoering van de educatieve minor leiden tot een toename van het aantal studenten dat kiest voor het vak van leraar”.

De PAL-studenten ondersteunen bij taal, rekenen of bètatechnische vakken in de vorm van huiswerkbegeleiding, voorbereiding van praktijklessen techniek of ondersteuning van examenkandidaten. Scholen kunnen er ook voor kiezen meerdere PAL-studenten in te zetten voor een specifiek project. Studenten die als TaalPAL of RekenPAL aan de slag gaan, moeten minimaal een niveautoets rekenen of taal hebben gehaald. Voor de ondersteuning van leerlingen bij bètavakken moet de student een bètastudie volgen.

De studentenbonden reageren enthousiast. Het feit dat studenten een kans geboden wordt om hun geld te verdienen in een bijbaan waarbij zij bezig blijven met de materie van hun studie is volgens het ISO en de LSVb een juiste insteek. Vorig jaar bracht het ISO met de KNAW al het plan van de ‘akademieassistenten’ naar buiten. De PAL sluit volgens hen “volledig bij die gedachte aan: studenten verdienen hun geld niet achter de kassa maar op een manier die voor alle partijen voordelig is.” Zo zegt Hidde Terpoorten (voorzitter ISO): “Wij vinden het PAL project een sympathieke manier om studenten een leuke bijbaan te bieden en ze bovendien nuttig in te zetten voor het onderwijs.”

Niet alleen is het assisteren van een docent in het VO een leuke en nuttige bijbaan voor studenten, maar ook voor de scholen is het een goede manier om docenten te ontlasten. Universiteiten kunnen de VO-scholieren zo alvast kennis laten maken met studeren en hoe het is om student te zijn. Met name dit laatste is volgens de studentenorganisaties een goede zaak, omdat het scholieren bewust kan helpen maken, dat en hoe zij goed nadenken over hun studiekeuze. Lisa Westerveld, voorzitter LSVb: “Regelmatig adviseren wij OCW om scholieren beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs, de PAL is hier een goede aanvulling op.”

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de werving van de studenten en kunnen een subsidiebijdrage ontvangen. Daarvoor moet de school bereid zijn om minimaal twee jaar 0,3 fte beschikbaar te stellen voor de inzet van PAL-studenten. Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt en het Platform Bèta Techniek.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK