Meer regie bij ‘sleutelgebieden’

Nieuws | de redactie
28 januari 2009 | De reputatie en ‘status’ een sleutelgebied te heten, die moet je verdienen, vindt het Innovatieplatform. En sommige daarvan maken hun focusrol nog niet echt waar. Die rond Pensioenen en Sociale Verzekeringen en Creatieve Industrie hebben hun doelstellingen nog onvoldoende bereikt.

In 2010 gaat het Innovatieplatform opkomende sleutelgebieden uitnodigen waarbij vooral duurzame energie als kansrijk wordt gezien. Ook nodigt het Innovatieplatform de Creatieve Industrie en Pensioenen en Sociale Verzekeringen uit om uiterlijk 2010 met verbeterplannen te komen. Minister Van der Hoeven is het ermee eens dat er een krachtiger regie moet worden gevoerd: “De kennisuitwisseling tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden laat soms te wensen over. En ook kan er nog beter worden samengewerkt tussen de verschillende departementen.”.

Zij noemt zichzelf dan ook “een voorstander van dynamiek en concurrentie. Vandaar dat ik de EZ-innovatieprogramma´s voor een vooraf vastgesteld aantal jaren ondersteun. Na zo´n periode van 4 of 5 jaar moeten belanghebbenden zelf bepalen of een nieuw voorstel kans maakt. Ze kennen de selectiecriteria zoals internationale excellentie, samenhang en (internationale) samenwerking en bijdrage aan economie en maatschappij. Sterktes in een economie zullen zich in de loop van de jaren wijzigen. Het is goed innovatieprogramma´s noch sleutelgebieden voor de eeuwigheid te benoemen. Zo wordt vrijblijvendheid voorkomen. Verder is het juist nu van groot belang om R&D en innovatie te zien als investering en niet als kostenpost waar relatief eenvoudig op is te bezuinigen. Door nu te blijven investeren in onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten creëren we voor Nederland kansen op snelle groei als de economie weer aantrekt.”

 
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK