Nieuwe steun voor democratisering

Nieuws | de redactie
13 januari 2009 | Solid heeft zich de afgelopen jaren, als onderdeel van de Landelijke Studenten Vakbond, door trainingen, samenwerking en advies ingezet voor meer inspraak voor studenten in Moldavië. Woensdag 14 januari richt Solid de zelfstandige Solid Foundation op. Deze zal wereldwijd studenten gaan ondersteunen die meer inspraak proberen te verkrijgen in landen waar dit nog niet gebruikelijk is. Een daarvan is Belarus.

David Bijl, voorzitter van Solid: “In veel landen worden studenten niet in staat gesteld om zelf invloed uit te oefenen op de kwaliteit van hun onderwijs. Dit terwijl deze invloed essentieel is om het niveau van het onderwijs hoog te houden en de studenten in staat te stellen zichzelf optimaal te ontwikkelen. Wij helpen studenten hun invloed te vergroten en hun rechten uit te breiden.” Solid heeft al enkele jaren een succesvol project gedraaid in Moldavië ter ondersteuning van de lokale studentenbeweging. Door dit project is een landelijk netwerk van studentenraden opgericht, bestaat er nu een trainingsbureau voor studentenvertegenwoordigers en worden studenten gezien als serieuze gesprekspartner voor universiteiten en het ministerie.

De Solid Foundation is op dit moment bezig met het opstarten van nieuwe projecten in Moldavië en Oekraïne. In Moldavië zullen democratische verkiezingen voor studentenraden opgezet gaan worden, zodat de mogelijkheid van studenten om hun stem te laten horen wordt uitgebreid. In Oekraïne zal op landelijk niveau gewerkt worden aan de capaciteiten en de organisatie van studentvertegenwoordigers. Beide in samenwerking met lokale studentenbonden. Via de intensieve contacten met Zimbabwaanse, Surinaamse en Wit-Russische studentvertegenwoordigers behoren vergelijkbare projecten ook in deze landen tot de mogelijkheden. Solid bestond sinds 2003 als werkgroep van de Landelijke Studenten Vakbond. De verzelfstandiging maakt het mogelijk om deze meerdere projecten tegelijk op te pakken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK