Opstelten naar Delft

Nieuws | de redactie
12 januari 2009 | VVD-partijvoorzitter Ivo Opstelten krijgt een nieuwe bijbaan: ambassadeur van de TU-Delft.

De oud-burgemeester van Rotterdam moet “partijen bij elkaar krijgen”om de TUD beter “op de kaart te zetten.” Dit om de wisselwerking tussen de universiteit en haar maatschappelijke omgeving te versterken. Rector Magnificus Jacob Fokkema zegt daar over: “De samenleving wordt momenteel geconfronteerd met vraagstukken van wereldformaat. Het is de nadrukkelijke ambitie van de TU Delft om significant bij te dragen aan de ontwikkeling van oplossingen hiervoor, met optimale inbedding in de maatschappij. Ivo Opstelten helpt om deze ambitie te realiseren.”

Men wil zich daarbij vooral richten op het “in gezamenlijkheid oplossen van grote maatschappelijke problemen.” Opstelten zou met name bezig gaan met verduurzaming van energie, hetgeen aansluit bij het mede door hem in gang gezette Rotterdam Climate Initiative. Over dat initiatief leest u hier een vraaggesprek van ScienceGuide met mede-oprichter Ruud Lubbers. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK