Samen tegen vergrijzing Limburg

Nieuws | de redactie
29 januari 2009 | De hogescholen Zuyd, Fontys en de UM willen samen een hoogwaardig educatief instituut van internationale allure vestigen in Limburg. Dit is hun antwoord op de demografische krimp in de regio, die het draagvlak voor scholen gaat verzwakken.

Het instituut zal een omvang krijgen van ongeveer 2000 studenten. Daarnaast zal – in verbinding met (inter)nationale ontwikkelingen – onderzoek worden uitgevoerd naar de effecten van onderwijsinnovaties. Bovendien zal vanuit dit educatieve instituut het onderwijsveld ondersteund worden op het gebied van cursussen en zakelijke dienstverlening.

Naast de pabo van Hogeschool Zuyd met vestigingen in Heerlen en Maastricht én Fontys PABO Limburg, met vestigingen in Sittard en Roermond, zal ook Fontys Lerarenopleiding Sittard deel uit gaan maken van het instituut. De vestiging Venlo van Fontys PABO Limburg wordt geen onderdeel van het educatieve instituut, maar zal verbonden worden met Fontys PABO Eindhoven. Na een concentratie van de betrokken pabo’s zullen deze op 1 september 2010 starten met een gezamenlijk opleidingsprogramma op één locatie. Sittard heeft als vestigingsplaats de voorkeur.

Op een later tijdstip worden de overige educatieve opleidingen opgenomen in het nieuwe instituut. Met deze benadering van samenwerking in een center of excellence wordt ook landelijk gezien een krachtige impuls aan een lerarenopleiding nieuwe stijl gegeven. Met deze bundeling van krachten geven de partners een kwalitatief en een kwantitatief antwoord op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de regio. Daar is sprake van krimp tot 2025 en met deze stap zou de aanwezigheid van krachtige en kwalitatief hoogwaardige educatieve opleidingen voor primair en voortgezet onderwijs in Limburg gegarandeerd blijven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK