Stemmen met de voeten

Nieuws | de redactie
29 januari 2009 | Als de 585.000 ingeschreven in het hoger onderwijs echt met de voeten stemden dan was de uitslag duidelijk: bedrijfskunde en administratie is in 2007/’08 veruit de populairste studierichting is, vooral onder mannen. Vrouwen zijn vooral geïnteresseerd in gezondheidszorg en welzijn. De bèta- en techniekopleidingen zijn aan een opmars begonnen, hbo- rechten is een hit, de belangstelling voor de pabo daalt.

Trekkers in het hbo

Net als in het jaar ervoor was in het studiejaar 2007/’08 bedrijfskunde en administratie de meest populaire opleiding in het hbo. Ruim 86 duizend studenten volgden de opleiding. Ook aantrekkelijk blijken de studies in de gezondheidszorg en welzijn.

De hbo-studie rechten, waar in 2003/’04 studenten zich voor het eerst konden inschrijven, is nog steeds een van de snelst groeiende studierichtingen.Hoewel studies op het gebied van onderwijs vele studenten blijven ontvangen, nam de belangstelling hiervoor onder de eerstejaars in 2007/’08 duidelijk af. Kennis in Kaart laat zien dat deze daling bovendien al in 2005 is ingezet. Het minst aantal studenten is ingeschreven bij landbouw en diergeneeskunde. In 2007 kenden deze studies minder studenten dan in 1990.

Drie op de tien vrouwen kozen voor een studie op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, bijna een kwart koos voor onderwijs en een zesde deel voor bedrijfskunde en administratie. Bij de mannelijke eerstejaars was de studierichting bedrijfskunde en administratie, met een aandeel van 33 procent, veruit het populairst. Op ruime afstand volgden techniek, industrie en bouwkunde.

De meeste niet-westerse allochtonen kozen voornamelijk voor bedrijfskunde en administratie, westerse allochtonen zijn te vinden bij taalwetenschappen, geschiedenis en kunst. Opvallend is dat weinig allochtonen de studierichting onderwijs volgen.

De hbo- opleidingen worden steeds minder populair onder vwo’ers. Ten opzichte van 1995/’96 is het aandeel vwo’ers dat aan een hogere beroepsopleiding begon meer dan gehalveerd, van 20 naar 9%. In hetzelfde tijdvak nam het aandeel havisten en mbo’ers in het hbo beide met 5% toe.

Sociale wetenschappen in wo meest in trek

Hoewel volgens het CBS de afgelopen jaren het aandeel sociale wetenschappenstudenten is gedaald tot onder de 20%, bleef in het wo deze studierichting met ruim 42 duizend studenten toch het meest in trek. Op enige afstand volgen bedrijfskunde en administratie en gezondheidszorg en welzijn. De belangstelling voor deze twee studierichtingen groeit al jaren, al is de flinke stijging in de gezondheidszorg van de afgelopen jaren iets afgenomen.

Studies op het gebied van persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu en veiligheid en landbouw en diergeneeskunde kenden veruit het kleinste aantal ingeschrevenen. Net zoals in het hbo het geval is, blijkt uit Kennis in Kaart dat in de landbouwsector het aantal studenten in 1990 hoger was dan in 2007. Opmerkelijk feit: bij rechten is hetzelfde aan de hand.

Net als in het hbo staan de niet-westerse allochtonen in het wo het vaakst ingeschreven bij de studierichting bedrijfskunde en administratie. De westerse allochtonen kozen daarentegen, net als de autochtonen, het meest voor sociale wetenschappen. Niet-westerse allochtonen kozen ook relatief vaak voor een studie rechten.

Succes in bèta en techniek

Het afgelopen jaar stroomden bijna 25.000 studenten in het ho de bèta- en technieksector in. Dat is stijging van bijna 1.000 personen ten opzichte van het jaar daarvoor. Vanaf 2006/07 is ni ook in het hbo een grotere belangstelling voor techniek, industrie en bouwkunde waarneembaar. In de jaren tussen 1995/’96 en 2000/’01 had deze studierichting daarentegen te maken met een flinke daling.

Ook in het wo zitten de bèta- en techniekrichtingen nu echt in de lift. Kennis in Kaart laat zien dat daar de bètastudies al sinds 2003 groeien. Inmiddels hebben zij bijna 16.000 studenten. De techniekstudies zijn er in geslaagd nog harder te groeien. Het aantal studenten stijgt hier gedurig sinds 2000. Met circa 32.000 studenten telt deze sector inmiddels evenveel inschrijvingen als economie.

Vergelijken we de cijfers van het aantal afgestudeerden in de bèta- en technieksector dan scoort Nederland internationaal gezien nog zeer laag. Het percentage afgestudeerden in deze sector bedraagt in ons land 13%. Dit levert ons een plaats in de internationale achterhoede op, ver achter aanvoerder Finland (26%!). Maar ons land scoort toch nog wel voor toptechnieklanden als Canada en de VS.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK