Universiteiten blij met zwaarder eindexamen VO

Nieuws | de redactie
22 januari 2009 | De VSNU reageert met instemming op het akkoord van de Tweede Kamer met de plannen van OCW-staatssecretaris Van Bijsterveldt voor de verzwaring van de eindexameneisen. Leerlingen zullen hierdoor gemiddeld een voldoende moeten halen voor hun centraal examen en mogen op dit centraal examen slechts één vijf halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Ook mogen de punten voor het schoolexamen niet structureel hoger zijn dan die van het centraal eindexamen. In het uiterste geval kan een school hierdoor de examenbevoegdheid verliezen. De maatregelen moeten over twee jaar van kracht worden.

De VSNU verwacht dat de maatregelen de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs zeker ten goede zullen komen. De afgelopen jaren heeft de VSNU herhaaldelijk gepleit voor meer aandacht voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook het belang van een stevig civiele effect van het eindexamen voortgezet onderwijs heeft zij regelmatig onder de aandacht gebracht. Naast deze maatregelen blijft regionale samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en universiteiten belangrijk om lokale aansluitingsproblemen te verhelpen. Onderling contact tussen VO en HO blijft cruciaal en de universiteiten zullen zich hier dan ook voor blijven inzetten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK