Van Oostrom gaat alfa-regie doen

Nieuws | de redactie
5 januari 2009 | De alfa-wetenschap zal de komende zeven jaar 70 miljoen nodig hebben om de structurele problemen op te lossen. De faculteiten zullen met plannen moeten komen tot een algehele structuurverbetering. Een regieorgaan onder aanvoering van Frits van Oostrom zal hen daarbij helpen om een duurzame toekomst van de humaniora veilig stellen.

De commissie-Cohen over de geesteswetenschappen geeft aandat deze met een achttal problemen kampt: krapte in de eersteen derde geldstroom, vergrijzing van de wetenschappelijke staf,grote druk op de onderzoekstijd, zwak rendement van studenten in debachelorfase, een versnipperd onderwijsaanbod, nadeligekleinschaligheid, onderbenutting van de maatschappelijkeuitstraling, en een slechte ranking binnen de wetenschappenzelf.

De financiele impuls van 70 miljoen moet deze problemen oplossen enzal een structuurverbetering moeten betekenen voor de sector. Degeesteswetenschappelijke faculteiten zullen zelf met plannen moetenkomen om aanspraak te maken op het geld. “Ze hebben daarbijnatuurlijk wel goedkeuring van de CvB’s bij nodig”, drukte Cohen deafgevaardigden op het hart. Een regieorgaan onder aanvoering vanFrits van Oostrom zal hen hierbij assisteren. “Beetje polderen opniveau, maar deze prachtklus kon ik niet afslaan,” zei deoud-president van de KNAW, die zich nog zo voorgenomen had nueen tijdlang geen bestuurlijke klussen meer op zijn schouderste nemen. Het regieorgaan zal worden ondergebracht bij NWO.

Door zowel Cohen als minister Plasterk wordt benadrukt dat zij inde plannen van de faculteiten een maatregel willen aantreffen dieervoor zorgt dat geesteswetenschappers meer gestimuleerd wordenzich te mengen in het maatschappelijke debat. Een ander initiatiefdat Cohen aankondigde is de ontwikkeling van een nieuwmeetinstrument moet worden voor de humaniora, omdat de huidigerankingswijze niet voldoet. Dit nieuwe instrument zal tevens deinbreng van de wetenschapper in het maatschappelijke debat en zijnonderwijskwaliteit moeten meenemen. De KNAW zal deze klus op zichnemen. Minister Plasterk gaf aan volgend jaar met eenbeleidsreactie te komen, maar beloofde wel alvast 15 miljoenstructureel per 2011. Plasterk zei daarover: “Ik hoop dat u er ietsmoois mee gaat doen, want het is uiterst belangrijk dat dit stevigop de rails komt te staan.”

Het rapport-Cohen leest u in zijn geheel hier of kunt u voor 19,50 euro bestellen bij Amsterdam University Press.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK