VSNU en HBO-raad ‘pseudo-ministeries’

Nieuws | de redactie
23 januari 2009 | Koepels als VSNU en HBO-raad zijn 'de nieuwe Zoetermeertjes' en Doekle Terpstra is een 'pseudo-minister'. PvdA'er Jeroen Dijsselbloem is woedend over de kritiek dat zijn rapport de discussie en vernieuwingswil in het onderwijs hebben lamgelegd.

ScienceGuide publiceerde al eerder de aanval uit het Green Paper van de HBO-raad op de impact van het rapport- Dijsselbloem. De raad noemt de werking van ‘Dijsselbloem’ averechts voor het beleidsdebat. Het begrip stelselwijziging is verworden tot een argument bij uitstek om verandering te vermijden. Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld bij de beheersing van het Nederlands en rekenen/wiskunde nieuwe impulsen geblokkeerd worden. “Nederlandse verhoudingen staan zeker niet garant voor een snelle aanpak.”

Dijsselbloem noemt deze analyse “pertinent onwaar” in ‘De Pers’. Hij betreurt dat zijn commissie ‘de machtsbolwerken in het onderwijs’ als VSNU en HBO-raad, die hij bestempelt als ‘pseudo-ministeries’, niet veel nadrukkelijker onderzocht heeft. “Dat is jammer want de machtige onderwijsraden hebben het parlement op afstand gezet. Maar als je daar wat aan probeert te doen, krijg je onmiddellijk een conflict met de Terpstra’s van deze wereld.” Hij verwijt de HBO-raad onder meer academic drift na te streven door pleidooien voor verlenging van het havo. Ook de MBO-raad krijgt van Dijsselbloem kritiek, omdat deze niet zou willen luisteren naar de analyse van zijn commissie ten aanzien van de invoering van competentiegericht onderwijs. Zulke koepels “hebben heel veel macht, terwijl zij maar beperkt verantwoording hoeven af te leggen,” stelt Dijsselbloem.

De felheid van de PvdA-vice-fractievoorziter is opmerkelijk. Te meer omdat zijn partijgenoot minister Plasterk een vergelijkbare waarschuwing uitte als vanuit de HBO-raad klinkt. In zijn interview met ScienceGuide zei de minister onder meer: “Er bestaat een trauma over onderwijsvernieuwingen. Ik vind zelf ook echt dat er dingen verkeerd zijn aangepakt, zoals de middenschool. Daarom reageren mensen nu schrikachtig als je met een nieuw idee komt. Tegelijkertijd moet je wel oppassen dat je vanuit het idee dat je wilt bewijzen dat je niet zo bent als je voorganger, je feitelijk de fouten van je voorganger gaat herhalen. Politici hebben zich in de oren geknoopt dat er nooit meer een stelselwijziging moet komen. Maar dat mag toch geen reden zijn om als er vanuit ouders en scholieren wordt aangegeven dat kinderen te vroeg kiezen, vanuit de vierkante kilometer in Den Haag te zeggen: daar willen we niet over praten?” In het Haagse wordt er daarom rekening mee gehouden, dat de uitval naar de koepels in werkelijkheid geadresseerd is aan anderen die vinden dat de impact van ‘Dijsselbloem’ op het onderwijs en onderwijsbeleid averechts aan het worden is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK