Werving en toelating buitenlandse studenten ‘onzorgvuldig’

Nieuws | de redactie
19 januari 2009 | Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs laten regelmatig studenten toe met onvoldoende niveau of motivatie. Financiële belangen, gebrekkige deskundigheid en regelgeving staan een zorgvuldige werving en toelating in de weg, zo concludeert de inspectie.

Spreekwoordelijk waren 5 jaar geleden de problemen met Chinese studenten. Met hele vliegtuigen kwamen ze naar Nederland. Maar Engels beheersten ze nauwelijks, tot grote irritatie van de Nederlandse studenten met wie ze in werkgroepen zaten.

De problemen met Chinese studenten zijn inmiddels een stuk minder, constateert de Onderwijsinspectie. De invoering van een Neso- certificaat heeft daarbij geholpen, zodat er bij Chinese studenten veel minder vaak problemen zijn met taalbeheersing en authenticiteit van documenten.

De problemen doen zich nu vooral voor bij Pakistaanse studenten, zij het niet alleen bij dat land. Dat ligt deels aan de instellingen zelf, zo vindt de Onderwijsinspectie. Toelatingseisen voor de bacheloropleiding zijn vaak onhelder of te ruim gedefinieerd, instellingen hebben te weinig deskundigheid over het betreffende land, de Nuffic wordt niet consequent geraadpleegd.

Het toelaten van buitenlandse studenten die onvoldoende niveau hebben of de taal niet goed beheersen, is niet zonder maatschappelijke risico’s. Bij de acht door de inspectie onderzochte instellingen zijn in totaal naar schatting zo’n tweehonderd studenten met  onbekende bestemming vertrokken.

De inspectie concludeert dan ook: “Bij de onderzochte instellingen leidt de uitvoering van de voorlichting, werving, instroomprocedure en het onderwijs te vaak tot problemen, die in het ergste geval leiden tot uitval en het verdwijnen van studenten in de illegaliteit.


De problemen bij een deel van de onderzochte opleidingen met het ingangsniveau van de studenten, het ruimhartige vrijstellingsbeleid, de onderwijskwaliteit en de driejarigheid van de opleidingen roepen bij de inspectie twijfels op aan het gerealiseerde eindniveau van de studenten.


De wet- en regelgeving voor toelating van buitenlandse studenten tot het hoger onderwijs in Nederland wordt door sommige instellingen onvoldoende nageleefd, met name ten aanzien van de toelatingseisen en het verlenen van vrijstellingen. Het huidig systeem van intern toezicht (instellingsbestuur), externe facilitering (Nuffic, Neso’s) en externe toezicht (gedragscode, NVAO, inspectie) blijkt niet afdoende om deze problemen te voorkomen. De gevolgen van deze problemen zijn reputatieschade voor het Nederlandse onderwijs en de dupering van buitenlandse studenten”.

De inspectie pleit daarom voor verbeterde regelgeving en toezicht. Minister Plasterk heeft inmiddels toegezegd daarmee aan de slag te gaan.

Het rapport Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Risico’s bij werving en toelating van de Onderwijsinspectie vindt u hier.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK