Handhaving essentie voor governance succes

Nieuws | de redactie
16 februari 2009 | De roep om meer regelgeving voor bedrijven, ingegeven door de bedrijfsschandalen van de afgelopen jaren, is met de huidige economische crisis alleen nog maar toegenomen. Maar wie gaat die regelgeving handhaven? De corporate governance codes waar beursgenoteerde bedrijven zich aan dienen te houden, zijn buiten de wetgever om tot stand gekomen. Tilburgs hoogleraar Alain Pietrancosta stelt in zijn inaugurele rede dat handhaving van corporate governance codes een noodzakelijke voorwaarde is voor hun succes.De bedrijfsschandalen van de afgelopen jaren hebben tot een roep om strakkere corporate governance geleid, ofwel door meer regelgeving op z’n Amerikaans, ofwel op z’n Europees: door bedrijven te laten verklaren dat ze zich aan corporate governance codes houden. Corporate governance kan dus niet meer worden beschouwd als ‘governance without government’, ofwel zelfregulering, aldus Pietrancosta.

Het probleem is echter corporate governance codes nauwelijks gehandhaafd kunnen worden omdat de codes niet in de wet zijn vastgelegd. Binnen de Europese Unie bijvoorbeeld moeten bedrijven op de beurs zich ofwel aan de codes houden, ofwel uitleggen waarom ze het niet doen (EU Richtlijn 2006/46). Advocaten staan met lege handen als ze de traditionele weg naar de rechter willen bewandelen. Bovendien leidt het gebrek aan wetgeving ertoe dat in verschillende landen verschillend wordt omgegaan met corporate governance codes. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de voorwaarden voor effectieve zelfregulering niet in alle landen aanwezig zijn. Daarnaast blijkt dat bedrijven zich beter aan de afspraken houden als de wet ook zijn tanden kan laten zien. Handhaving is dan ook een voorwaarde voor het succes en de geloofwaardigheid van zelfregulering.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK