HBO-diploma’s wel wat waard in Europa

Nieuws | de redactie
18 februari 2009 | Nederlandse hbo’ers hoeven zich geen zorgen te maken over het gebrek aan internationale erkenning van hun diploma. Volgens VVD-lijstrekker Van Baalen zouden die in de rest van Europa “in het buitenland niets waard zijn.” De Nuffic checkte daarop de feiten.

Wat blijkt? In landen waar veel Nederlandse studenten naar toe gaan wordt het hbo-diploma op waarde geschat, zeker als het om beroepsuitoefening gaat. In Duitsland, Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en trouwens ook de Verenigde Staten worden Nederlandse gediplomeerden in het algemeen gewaardeerd, ook als de afwijkende titulatuur van hbo’ers ten opzichte van hun collega’s elders nog wel eens verwarring wil stichten. In Portugal en vooral Spanje kan het lastig zijn, maar in die landen staat men kritisch ten opzichte van alle buitenlandse opleidingen.

Dat hbo’ers elders in Europa op de juiste waarde worden geschat, komt onder meer omdat in de meeste Europese landen zoals bij ons systemen voorkomen, waarin wetenschappelijk en professioneel HO naast elkaar bestaan. Waar dat niet het geval is, zoals in het Verenigd Koninkrijk, kennen de instellingen zowel beroepsgerichte als op onderzoek georiënteerde afstudeerrichtingen. In het kader van ‘Bologna’ en nu ook ‘Leuven’ wordt bovendien gewerkt aan qualification frameworks, die nog verder  behulpzaam zijn om een snelle en correcte waardering van graden en diploma’s mogelijk maken.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK