Hoe bind je studenten?

Nieuws | de redactie
5 februari 2009 | De doorstroom van mbo naar hbo kan fors beter, zo constateerde Liesbeth Vos, collegevoorzitter van het Friesland College. Gisteren ondertekende ze daarom een samenwerkingsovereenkomst met Stenden Hogeschool.

“Ik heb het idee dat er minder studenten van het Friesland College naar Stenden doorstromen dan naar andere hogescholen”. Met deze prikkelende opmerking zette Liesbeth Vos enkele maanden geleden in haar overleg met de bestuurders van Stenden het gesprek op scherp. Voor het bestuur van Stenden aanleiding nog eens goed te kijken naar hoe het met de doorstroom nu echt gesteld staat. Op 4 februari tekenden Robert Veenstra (Stenden) en Liesbeth Vos (Friesland College) een samenwerkingsovereenkomst waarin ze zich committeerden aan een verbetering van doorstroom en rendement.

Uitval
In het voorafgaande live debat onder leiding van ScienceGuide werden de oorzaken van uitval onder de loep genomen en concrete suggesties gedaan om de doorstroom te bevorderen. Hoe komt het dat studenten uitvallen? Directeur Marco ten Hoor van het Stenden University Hotel vertelde dat de praktijk van de horeca menig student tegenvalt. “Studenten ontdekken dat ze ’s avonds moeten werken en in het weekend, daar hebben ze niet allemaal zin in”. Niet alle studenten hebben een helder beeld aan wat voor opleiding ze beginnen en of dat wel echt iets voor ze is. Ook het onderwijs in het Engels is voor sommigen moeilijk bij te benen.

Discipline
De aanwezige studenten bleken duidelijke ideeën te hebben over hoe ze meer gemotiveerd kunnen worden: het mag allemaal wel wat minder vrijblijvend. Aanwezigheidsplicht bij colleges en sancties op afwezigheid zou studenten helpen om beter bij de les te blijven. Deels worden die trouwens al toegepast. “Als een student niet komt opdagen voor een dienst in het hotel, moet hij die dienst twee keer inhalen”, zo legde Ten Hoor uit. “Maar sommige studenten hebben dat ervoor over, bijvoorbeeld omdat ze een feestje hebben”. Aanwezige managers zetten vraagtekens bij de effectiviteit van nog meer disciplinerende maatregelen. Die mogen studenten helpen op tijd hun studiepunten te halen, maar bieden weinig soelaas als een student twijfelt of hij wel door wil met de opleiding.

Sociale factoren
Het thema doorstroom is niet nieuw. Al tien jaar worden studenten van het Friesland College in ProHBO-trajecten voorbereid op een studie in het hbo. Door de inzet van coaches wordt gezorgd voor een persoonlijke benadering. Toch blijft het lastig om studenten vast te houden. Dat heeft zowel met maatschappelijke als met persoonlijke factoren te maken. Voor veel mensen komt de studiekeuze op de leeftijd van 16, 17 te vroeg. “Al in het eerste jaar vragen we studenten op zichzelf te reflecteren. Maar als een student nauwelijks weet wie hij is, schiet zo’n zelfreflectie niet op”, zo gaf een docent en marge van het debat tegenover ScienceGuide aan. Maar ook heel persoonlijke factoren staan soms het studeren in de weg. Ouders die gaan scheiden, een depressie, coming out – ook studenten van Stenden en Friesland College hebben hiermee te maken. “Vaak wordt er gesproken over maatschappelijke problemen waar het vmbo mee te maken heeft. Die problemen heb je hier net zo goed”, zo zei een van de senior managers.

Wat dan wel?
De verslaggever van ScienceGuide hield aan de discussie de indruk over dat de bestuurders van Stenden en Friesland College optimistischer zijn over mogelijkheden om de doorstroom te bevorderen dan docenten en managers die daar al jaren aan werken. Hoe denken ze dat aan te gaan pakken? Collegelid Klaas-Wybo van der Hoek (Stenden) lichtte vast een tipje van de sluier op: “Er gebeurt al veel goeds. Het gaat er nu om goed werkende instrumenten als het ProHBO-traject ook bij andere opleidingen in te zetten”.  Ook worden alle gezamenlijke activiteiten gebundeld in het FC Stenden College, zodat ze een duidelijke naam en gezicht krijgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK